Dzisiaj w parafii

Adwent (Roraty i Jutrznia) Całodniowe, Sprzątamy Kościół na Święta Całodniowe, Msza Święta 07:00 - 08:00, Kancelaria parafialna 08:00 - 08:30, Msza Święta 18:00 - 19:00,

"Oto Stoję u drzwi i kołaczę"
Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego
Gdzie jest Twój Brat?
Parafialna inicjatywa ewangelizacyjna
previous arrow
next arrow
Slider

Ogłoszenia duszpasterskie, II NIEDZIELA ADWENTU, 09.12.2018r.

  1. Dzisiaj rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii. Poprowadzą je ks. Marian Twardawa i ks. Filip Manikowski, Misjonarze św. Rodziny ze Świdra.Program rekolekcji jest następujący:

Niedziela: nauki rekolekcyjne podczas każdej Mszy Świętej,

Poniedziałek, wtorek i środa: 6.30 – Roraty, 9.00 – Msza Święta z nauką ogólną, 17.00 – nauka dla dzieci (środa Msza Święta), 18.00 – Msza Święta z nauką ogólną, 20.00 – Msza Święta z nauką dla młodzieży starszej. Spowiedź we wtorek i środę: 8.30 – 10.00 oraz 17.00 – 20.30. Szczegółowy program w gablotach i na stronie parafialnej.

Ofiary zebrane dzisiaj na tacę są przeznaczone na ogrzewanie naszego kościoła. Awarii uległa pompa ciepła. Mamy nadzieję, że w poniedziałek zostanie zainstalowana nowa. Przed kościołem zbieramy ofiary do puszki na Pomoc Kościołowi na Wschodzie.

  1. W tym tygodniu przeżywamy w liturgii:

Poniedziałek – wspomnienie NMP Loretańskiej,

Środa – wspomnienie MB z Guadelupe,

Czwartek – wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy,

Piątek – wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła,

  1. W dni powszednie zapraszamy na Roraty o 6.30. Tradycyjnie już po Roratach jest kakao dla dzieci. W zakrystii można zapisać się na listę do przygotowania kakao. Dodatkowo zapraszamy dzieci na Roraty we wtorek o 18. O 5.30 wspólnota neokatechumenalna zaprasza na Jutrznię w kaplicy. Do koszy pod chórem można składać dary żywnościowe dla ubogich rodzin. Prosimy o zgłaszanie rodzin, które potrzebują pomocy materialnej. Przypominamy o Parafialnej Inicjatywie Ewangelizacyjnej „Gdzie jest twój brat?”, czyli modlitwie za sąsiadów, którzy nie chodzą do kościoła. Chętni mogą zapisywać się do księgi wyłożonej na ołtarzu MB Fatimskiej. Zapraszamy do pomocy w roznoszeniu opłatków wigilijnych.
  2. W przyszłą sobotę będziemy sprzątali kościół na święta. Chętnych do pomocy zapraszamy od godz. 7.30.
  3. W przyszłą niedzielę zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami na Akcję Ubierania Choinki. Spotykamy się na parkingu przed kościołem o 14.00. Różne atrakcje przewidziane są do 17.00. Z tej okazji ogłaszamy konkurs na własnoręcznie wykonaną szopkę bożonarodzeniową. Informacje w zakrystii i na stronie parafialnej.
  4. Nasza parafia organizuje w maju 2019 roku pielgrzymkę do Hiszpanii. Nawiedzimy grób św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela, miejsca związane ze św. Teresą Wielką oraz innymi świętymi Hiszpanii. Informacje i zapisy u ks. Proboszcza.
  5. 10 grudnia w Klubie Grota odbędzie się spotkanie mikołajkowe dla młodzieży niepełnosprawnej z opiekunami. Informacje szczegółowe na plakacie w gablocie.
  6. Od 1 do 14 grudnia trwa akcja pomocy małym dzieciom: Nie bądź sknera, kup pampera. Szczegółowe informacje na plakatach w gablocie.
  7. Spotkanie Rady Parafialnej w przyszłą niedzielę o 19 w świetlicy.
  8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

Intencje mszalne 9 – 16 grudnia 2018r.

9 grudnia

II Niedziela Adwentu

Rekolekcje

  7.00  + za Wiesława Godlewskiego.

  9.00 + za Leokadię i Stanisława Borkowskich.

10.30 + za Wiesława Bacińskiego w 6 r. śm.

12.00  W int. Alicji i Dariusza z okazji 25 r. ślubu.

18.00  + za Zofię Kuźnicką (9 greg.).

10 grudnia

Poniedziałek

Wspomnienie

NMP Loretańskiej

Rekolekcje

  6.30  + za Zofię Kuźnicką (10 greg.)

  9.00  + za Edwarda Grzegrzółkę.

18.00  W int. Michaliny z okazji 1 r. urodzin, o Boże błog. dla całej rodziny.

20.00  + za Stefana Nowaka.

11 grudnia

Wtorek

Rekolekcje

  6.30  + za Zofię Kuźnicką (11 greg.).

  9.00  + za zmarłych cierpiących w czyśćcu.

18.00  + za Jadwigę Borucką w 1 r. śm.

20.00  + za Mariana Całkę w 1 r. śm.

12 grudnia

Środa

Rekolekcje

  6.30  + za Aleksandra Sowińskiego.

  9.00  Za Parafian.

17.00  + za Andrzeja Kulińskiego.

18.00  Zbiorowa do M.B. Nieustającej Pomocy.

18.00  + za Zofię Kuźnicką (12 greg.).

20.00  + za Edwarda Grzegrzółkę.

13 grudnia

Czwartek

Wspomnienie

Św. Łucji

  6.30  + za Zofię Kuźnicką (13 greg.).

  6.30 + za Piotra Świderskiego i jego dziadków: Łucję i Tadeusza
oraz zm. z rodz. Świderskich.

18.00  + za Annę Ruszkowską w 3 r. śm.

14 grudnia

Piątek

Wspomnienie

Św. Jana od Krzyża

  6.30  + za zmarłych cierpiących w czyśćcu.

  6.30  + za Ryszarda Sulejewskiego.

18.00  Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

18.00  + za Zofię Kuźnicką (14 greg.).

15 grudnia

Sobota

  6.30  + za Mariannę w 3 r. śm. i Bronisława Falkowskich

18.00  + za Henryka Ziubińskiego, zm. z rodz. Ziubińskich i Mariana Kota.

18.00  + za Zofię Kuźnicką (15 greg.).

16 grudnia

III Niedziela Adwentu

  7.00  + za Zofię Kuźnicką (16 greg.).

  9.00  + za Zofię Bombik i zm. z rodz. Bombików i Jałosińskich.

10.30 + za Gabrielę, Edwarda, Alfreda Popiołków, Annę i Stanisława
Abramczyków, Barbarę i Mirosława Adlisów.

12.00  + za Krystynę Borkowską.

18.00  + za Józefa Milczarka, Kazimierę, Henrykę, Jana i Eugeniusza.

KONKURS NA WŁASNORĘCZNIE WYKONANĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWA

REGULAMIN KONKURSU
NA RODZINNĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

I. Cele konkursu

• Kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowych (w tym tradycji lokalnych),
• Doskonalenie sztuki projektowania i twórczego tworzenia,
• Rozwijanie kreatywności, zmysłu estetycznego, zdolności manualnych, w szczególności u dzieci,
• Integracja członków rodziny przez zaangażowanie we wspólną realizację projektu,

II. Organizator

Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Otwocku

II. Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do rodzin z Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Otwocku oraz z Osiedla Ługi w Otwocku.

III. Zasady udziału w konkursie

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie Szopki Bożonarodzeniowej.
2. Praca może być wykonana techniką dowolną, z dowolnie dobranych materiałów (praca przestrzenna). Mile widziane jest nawiązanie do tradycji lokalnej, pejzaży, strojów, miejscowej architektury, itp. Nie narzuca się minimalnych czy maksymalnych wymiarów szopki. Konstrukcja szopki powinna być stabilna oraz umożliwiać jej właściwą ekspozycję. Wszelkie elementy powinny być właściwie przymocowane. Wszystkie elementy szopki muszą być wykonane własnoręcznie. Niedopuszczalne jest użycie elementów z seryjnej produkcji, np. gotowych figurek, pocztówek.
3. Jedna rodzina może zgłosić jedną pracę konkursową (szopkę).
4. Prace konkursowe należy dostarczać osobiście do świetlicy parafialnej czynnej w godzinach 16.00-18.00, nie później niż do dnia 14 grudnia 2018 r.
5. Do pracy konkursowej należy dołączyć kartkę z informacją: nazwa zespołu, który przygotował szopkę, telefon kontaktowy do zespołu, liczba osób, które uczestniczyły w przygotowaniu pracy konkursowej.
6. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).
7. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas festynu Bożonarodzeniowego w dniu 16 grudnia 2018 r. (lokalizacja wydarzenia: ul. Ługi 58 A – parking przykościelny).
8. Wszystkie szopki biorące udział w konkursie będą prezentowane w kościele parafialnym do dnia 6.01.2016 r.
9. Prace konkursowe będzie można odebrać ze świetlicy w dniach 7 – 11 stycznia 2019r. w godzinach 16 – 19. Prace nieodebrane przez zgłaszającego przepadają na rzecz Organizatora Konkursu.

IV. Nagrody

1. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za zajęcie trzech pierwszych miejsc.
2. Każda z rodzin uczestniczących w konkursie otrzyma pamiątkowy dyplom.

V. Komisja Konkursowa

1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu.
2. Prace zostaną ocenione pod kątem:
• wartość artystyczna i ogólne wrażenie estetyczne,
• wykorzystanie oryginalnych materiałów i technik dekoracyjnych,
• wkład pracy,
• trudność techniczna,
• oryginalne podejście do tematu.
3. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od nich niezależnych.
2. Organizatorom przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do niewyłaniania zwycięzców.
3. Przystąpienie Rodziny do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
4. Dodatkowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 725 200 902
5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.