Katechezy ewangelizacyjne

"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię."

Wizyta duszpasterska

Rozpoczęła się Kolęda

Dzisiaj w parafii

Msza Święta 07:00 - 08:00, Próba scholi 09:00 - 10:00, Msza Święta dla dzieci 10:30 - 11:30, Spotkanie dla dzieci komunijnych 11:30 - 12:30, Spotkanie Dziecięcego Koła Żywego Różańca 11:30 - 12:30, Msza Święta 12:00 - 13:00, Msza Święta 18:00 - 19:00,

"Oto Stoję u drzwi i kołaczę"
Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego
Gdzie jest Twój Brat?
Parafialna inicjatywa ewangelizacyjna
previous arrow
next arrow
Slider

Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na dwa i pół miesiąca przed terminem ślubu w celu spisania protokołu badania przedmałżeńskiego (należy pamiętać, aby termin ślubu zamówić odpowiednio wcześniej !!!).

Dokumenty wymagane do spisania protokołu badania przedmałżeńskiego:

  • metryka chrztu z adnotacją o sakramencie bierzmowania i niezawarciu ślubu kościelnego – ważna jest 6 miesięcy
  • dokumenty z USC do ślubu konkordatowego, lub dokument z USC o zawarciu kontraktu cywilnego
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i spotkaniach w poradni rodzinnej (najpóźniej przy spisywaniu aktu małżeństwa w tygodniu poprzedzającym ślub)

Najbliższe katechezy w ramach kursu pzedmałżeńskiego rozpoczną się w piątek, 21 lutego 2014 r. o godz. 20.00.