Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na dwa i pół miesiąca przed terminem ślubu w celu spisania protokołu badania przedmałżeńskiego (należy pamiętać, aby termin ślubu zamówić odpowiednio wcześniej !!!).

Dokumenty wymagane do spisania protokołu badania przedmałżeńskiego:

  • metryka chrztu z adnotacją o sakramencie bierzmowania i niezawarciu ślubu kościelnego – ważna jest 6 miesięcy
  • dokumenty z USC do ślubu konkordatowego lub dokument z USC o zawarciu kontraktu cywilnego
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i spotkaniach w poradni rodzinnej (najpóźniej przy spisywaniu aktu małżeństwa w tygodniu poprzedzającym ślub)

Kurs przedmałżeński rozpoczyna się w naszej parafii w III niedzielę września i obejmuje 10 spotkań.