Historia parafii

Parafia Miłosierdzia Bożego w Otwocku należy do dekanatu Otwock-Kresy diecezji warszawsko-praskiej, metropolii warszawskiej. Powstała w 1989 roku z podziału parafii Matki Boskiej Królowej Polski w Otwocku. Kościół parafialny został wybudowany w latach 90. XX wieku i mieści się przy ulicy Ługi 58A. Parafia jest obsługiwana przez księży diecezjalnych.

Osada Ługi powstała na początku XX wieku na rozległych i podmokłych terenach między Karczewem a Otwockiem. W 1932 roku została włączona do miasta Otwock. Prymas Polski, kardynał Józef Glemp, dnia 16 sierpnia, roku Pańskiego 1989, erygował parafię Miłosierdzia Bożego, wydzielając jej terytorium z części parafii M.B. Królowej Polski w Otwocku-Kresach. Dekret wszedł w życie 1 września 1989r. Starania o utworzenie nowego ośrodka duszpasterskiego podjął się w 1986 roku ks. Włodzimierz Jabłonowski, proboszcz parafii M.B. Królowej Polski i dziekan dekanatu Otwock-Kresy. Dwa lata później ks. bp. Kazimierz Romaniuk delegował ks. Jana Andrzejewskiego do organizowania ośrodka duszpasterskiego na osiedlu Ługi.

Pierwszy punkt katechetyczny na terenie osiedla Ługi powstał w jednym z bloków mieszkalnych na ulicy Berlinga 2 (obecnie Maczka). 20 września 1988 roku rozpoczęło w nim katechizację 381 dzieci i młodzieży. W październiku tego samego roku ks. Prymas wyraził zgodę na odprawianie tam Mszy św. w niedziele, a od listopada również w dni powszednie. I tak punkt katechetyczny zamienił się w pierwszą kaplicę pw. bł. Honorata Koźmińskiego. Ołtarz do tymczasowej kaplicy podarowały ss. Elżbietanki z Otwocka, a tabernakulum parafia z warszawskich Pyr. W listopadzie rozpoczęła się również budowa tymczasowej kaplicy na terenie, gdzie dzisiaj stoi kościół. Znaczną część materiałów budowlanych ofiarowała parafia macierzysta M.B. Królowej Polski w Otwocku-Kresach. Kaplicę tę poświęcił 21 grudnia 1988 roku ks. bp Stanisław Kędziora. Jednak nie cieszono się długo nowym miejscem sprawowania Eucharystii. Kaplica została spalona przez nieznanych sprawców w nocy z 26 na 27 grudnia tego samego roku. Wcześniej skradli oni dwa piękne żyrandole. Z pożaru ocalał tylko mosiężny krzyż, który do dzisiaj stoi w zakrystii. To tragiczne doświadczenie zamieniło się jednak w dobro. Można było doświadczyć prawdy słów św. Pawła z Listu do Rzymian: „Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego” (Rz 5:20-21). Parafianie z wielkim zapałem przystąpili do odbudowy. Wiele osób w tym celu brało nawet urlopy. Dzięki tej ofiarności już w niedzielę 1 stycznia 1989 roku  w częściowo zbudowanej kaplicy zostały odprawione trzy Msze św. i nabożeństwa przebłagalne za akt bezmyślnego wandalizmu. Budowę zakończono 12 stycznia, a trzy dni później została poświęcona przez ks. bp. Mariana Dusia. Parafianie sami postanowili pilnować w nocy nowo zbudowanej kaplicy. Wiele materiałów i tym razem ofiarował ks. dziekan Włodzimierz Jabłonowski. Wyposażenie nowej kaplicy natomiast w znacznej części zostało podarowane przez ss. Benedyktynki z Otwocka. Kaplica ta okazała się wkrótce za mała i trzeba było przenieść dużą kaplicę z parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. W lutym 1989 roku rozpoczęły się prace przygotowawcze do wybudowania części mieszkalnej dla księdza, który do tej pory mieszkał w wynajmowanym mieszkaniu na osiedlu oraz trzeciej kaplicy, która miała służyć aż do ukończenia budowy kościoła. Prace przy budowie kaplicy i części mieszkalnej zakończyły się pod koniec lipca, a 29 lipca 1989 roku zostały poświęcone przez ks. bp. Kazimierza Romaniuka. Jednak życie parafii nie ograniczało się do samych tylko spraw budowlanych. W październiku tego roku powstała mała biblioteka parafialna. Prowadzono normalną katechizację dzieci i młodzieży, przygotowywano do sakramentów świętych (Komunii św. i bierzmowania), organizowano pielgrzymki (Rzym – 1990 i 1992, Lourdes – 1991) i wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży (Bawaria – 1991), zawiązują się pierwsze Kółka Różańcowe.

Dekretem z 16 sierpnia 1989 roku Prymas Polski kard. Józef Glemp erygował w dotychczasowym ośrodku duszpasterskim parafię pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. W kwietniu 1990 roku rozpoczęto prace przy budowie domu parafialnego, a w maju przy fundamentach kościoła. 13 listopada 1990 roku ks. bp Kazimierz Romaniuk poświęcił plac pod budowę kościoła i fundamenty pod plebanię i kościół W roku 1991 ukończono stan zerowy kościoła (fundamenty, piwnice i mury do wysokości posadzki) oraz stan surowy plebanii bez dachu, który położono w styczniu i lutym następnego roku. Wielkim dniem w historii parafii był 7 czerwca 1992 roku, kiedy to ordynariusz nowo powstałej diecezji warszawsko-praskiej, ks. bp Kazimierz Romaniuk wmurował kamień węgielny, poświęcony przez papieża Jana Pawła II. Zimą tego roku oddano do użytku plebanię, choć jeszcze bez centralnego ogrzewania. W listopadzie 1993 roku zaczęto odprawiać  Msze św. w nowo oddanej kaplicy św. Faustyny. W latach 1994 – 1995 kontynuowano prace budowlane (boczne nawy, szalunki pod strop w nawie głównej). Pierwszą Mszę św. w kościele, jeszcze bez dachu, odprawiono w maju 1994 roku. Była to uroczystość I Komunii św. W 1995 roku Wielkanoc świętowano już w zadaszonej świątyni, choć bez okien, a w listopadzie tego roku została ona poświęcona. Rok później dzwonnica wzbogaciła się o trzy dzwony: św. Jana – 500 kg, św. Kazimierza – 350 kg i św. Faustyny – 250 kg. Jako fundatorów dzwonów Kronika parafialna wymienia 218 nazwisk. 6 września 1997 roku budowniczy kościoła i ksiądz proboszcz, ks. Jan Andrzejewski, zostaje proboszczem parafii św. Trójcy w Kobyłce. Obowiązki po nim przejmuje ks. Wojciech Lemański, który w latach 1997 – 2006 kontynuuje prace wykończeniowe przy kościele i domu parafialnym. W tym czasie wykonano prezbiterium z marmurowym ołtarzem, amboną, chrzcielnicą, mozaiką Jezusa Miłosiernego, a także boczne mozaiki dedykowane Najświętszemu Sakramentowi i Matce Boskiej Ostrobramskiej oraz witraże. Konsekracja kościoła odbyła się w roku Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa – 15 października 2000 roku. Uroczystości tej przewodniczył ks. bp ordynariusz Kazimierz Romaniuk.

W czerwcu 2006 roku proboszczem parafii został ks. Leszek Bieńkowski, a w kwietniu 2007 roku ks. Kazimierz Seta, który kontynuował prace swoich poprzedników (zabezpieczenie dachu kościoła i plebanii farbą antykorozyjną oraz wykonanie odpływów wody deszczowej przy kościele i plebanii – 2007, osuszenie i zabezpieczenie fundamentów kościoła – 2008; 2011 – modernizacja ogrzewania kościoła (nowe), oraz wykonanie elewacji świątyni – 2014). 28 września 2014 roku parafia obchodziła uroczysty jubileusz 25-lecia swojego powstania.

30 sierpnia 2015 roku obowiązki proboszcza objął ks. Dariusz Bala, który wrócił z 8-letniej pracy misyjnej na Ukrainie. Kontynuowano prace remontowe w kościele i na plebanii oraz rozwijano duszpasterstwo parafii. Na przełomie lat 2015/2016 zostało pomalowane i odnowione wnętrze świątyni i kaplicy. W kolejnych latach została pomalowana plebania oraz ułożona kostka brukowa wokół plebanii. W roku 2018 ustanowiono 2 figury przy kościele: św. Michała Archanioła i św. Józefa. Zainicjowano wtedy Nabożeństwo do św. Michała Archanioła odprawiane w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. W tym czasie parafianie pielgrzymowali do miejsc świętych w Europie: Cascia, Fatima, Lourdes i Santiago de Compostela. Owocem tych pielgrzymek jest m. in. figura św. Rity przywieziona z Cascii we Włoszech i nabożeństwo do św. Rity. 4 listopada 2017 roku została erygowana Chorągiew Miłosierdzia Bożego Rycerzy św. Jana Pawła II. Od tamtej pory w każdy drugi czwartek miesiąca sprawowane jest w kościele nabożeństwo do św. Jana Pawła II.

W szczególny sposób parafia przeżyła Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia (Rok Miłosierdzia), który rozpoczął się 8 grudnia 2015 roku a zakończył 20 listopada 2016 roku w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Nasza świątynia została wtedy ogłoszona kościołem stacyjnym, gdzie można było uzyskać łaskę odpustu zupełnego. Owocem tego roku była peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego po naszej parafii. Obraz poświęcił abp Henryk Hoser i przez cały rok był czczony w naszym kościele. Potem przez dwa lata obraz nawiedzał rodziny naszej parafii.

25 grudnia 2018 roku wszedł w życie dekret korygujący granice Parafii Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Królowej Polski na Kresach. Ulicami rozdzielającymi te parafie są: ul. Kuklińskiego, Sosnkowskiego i Ługi.

Na mocy dekretu ks. bp. Romualda Kamińskiego ks. Dariusz Bala przestaje pełnić funkcje proboszcza w naszej parafii (zostaje mianowany proboszczem parafii św. Piotra i Pawła w Nowym Dworze Mazowieckim), a od 1 lipca 2021 roku proboszczem jest ks. dr Krzysztof Filipowicz; jest to jego pierwsza parafia, gdzie pełni funkcje proboszcza.