Slider

REKOLEKCJE ADWENTOWE PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W OTWOCKU 8 – 11 grudnia 2019r.

REKOLEKCJE ADWENTOWE

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W OTWOCKU

8 – 11 grudnia 2019r.

Prowadzi: ks. Krzysztof Dura CM

Niedziela, 8 grudnia

7.00 – Msza Święta z nauką ogólną,

9.00 – Msza Święta z nauką ogólną,

10.30 – Msza Święta z nauką dla dzieci,

12.00 – Msza Święta z nauką ogólną,

18.00 – Msza Święta z nauką dla młodzieży.

poniedziałek – środa, 9 – 11 grudnia

6.30 – Roraty

9.00 – Msza Święta

17.00 – nauka dla dzieci (środa – Msza Święta)

18.00 – Msza Święta

20.00 – Msza Święta

SPOWIEDŹ

wtorek i środa – podczas Rorat oraz w godzinach 8.30 – 10.00 i 17.00 – 20.30.

W środę podczas Mszy Świętej o 18.00 nastąpi wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II do naszego kościoła. W procesji wejścia wniesiemy relikwiarz, na zakończenie Mszy błogosławieństwo relikwiami i ucałowanie relikwii przez wiernych.

KONKURS NA WŁASNORĘCZNIE WYKONANĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

REGULAMIN KONKURSU

NA RODZINNĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

 1. Cele konkursu

 • Kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowych (w tym tradycji lokalnych),
 • Doskonalenie sztuki projektowania i twórczego tworzenia,
 • Rozwijanie kreatywności, zmysłu estetycznego, zdolności manualnych, w szczególności u dzieci,
 • Integracja członków rodziny przez zaangażowanie we wspólną realizację projektu.
 1. Organizator

    Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Otwocku.

 1. Uczestnicy konkursu

    Konkurs adresowany jest do rodzin z Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Otwocku oraz z Osiedla Ługi w Otwocku.

 1. Zasady udziału w konkursie

 1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie Szopki Bożonarodzeniowej.

 2. Praca może być wykonana techniką dowolną, z dowolnie dobranych materiałów (praca przestrzenna). Mile widziane jest nawiązanie do tradycji lokalnej, pejzaży, strojów, miejscowej architektury, itp. Nie narzuca się minimalnych czy maksymalnych wymiarów szopki. Konstrukcja szopki powinna być stabilna oraz umożliwiać jej właściwą ekspozycję. Wszelkie elementy powinny być właściwie przymocowane. Wszystkie elementy szopki muszą być wykonane własnoręcznie. Niedopuszczalne jest użycie elementów z seryjnej produkcji, np. gotowych figurek, pocztówek.

 3. Jedna rodzina może zgłosić jedną pracę konkursową (szopkę).

 4. Prace konkursowe należy dostarczać osobiście do świetlicy parafialnej czynnej w godzinach 16.00-19.00, nie później niż do dnia 13 grudnia 2019 r.

 5. Do pracy konkursowej należy dołączyć kartkę z informacją: nazwa zespołu, który przygotował szopkę, telefon kontaktowy do zespołu, liczba osób, które uczestniczyły w przygotowaniu pracy konkursowej, wiek osób.

 6. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza,  iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).

 7. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas festynu Bożonarodzeniowego w dniu 15 grudnia 2019 r. (lokalizacja wydarzenia: ul. Ługi 58 A – parking przykościelny).

 8. Wszystkie szopki biorące udział w konkursie będą prezentowane w kościele parafialnym do dnia 6.01.2020 r.

 9. Prace konkursowe będzie można odebrać  z siedziby Organizatora po dniu 6.01.2020. Prace nieodebrane przez zgłaszającego przepadają na rzecz Organizatora Konkursu.

 1. Nagrody

    Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za zajęcie trzech pierwszych miejsc.

 1. Komisja Konkursowa

 1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu.

 2. Prace zostaną ocenione pod kątem:

 • wartość artystyczna i ogólne wrażenie estetyczne,
 • wykorzystanie oryginalnych materiałów i technik dekoracyjnych,
 • wkład pracy,
 • trudność techniczna,
 • oryginalne podejście do tematu.
 1. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od nich niezależnych.

 2. Organizatorom przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do niewyłaniania zwycięzców.

 3. Przystąpienie Rodziny do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

 4. Dodatkowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 22 788 55 94

 5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

NAWIEDZENIE FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

NAWIEDZENIE FIGURY

ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Z CUDOWNEJ GROTY OBJAWIEŃ

NA GÓRZE GARGANO

Parafia Miłosierdzia Bożego w Otwocku

NIEDZIELA 13 października 2019

7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00 – Msza św. z homilią przygotowania do czasu nawiedzenia.

PONIEDZIAŁEK 14 października 2019

17.30 – Nabożeństwo oczekiwania i procesja ze św. Michałem Archaniołem do kościoła.

18.00 – Powitanie i Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia pod przewodnictwem JE bp. Romualda Kamińskiego

20.30 – Nabożeństwo Różańcowe i Apel Jasnogórski.

WTOREK 15 października 2019

8.30 – Koronka do św. Michała Archanioła i dziewięciu chórów anielskich.

9.00 – Msza św. dla chorych z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i błogosławieństwem indywidualnym z racji nawiedzenia.

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy przez przyczynę św. Michała Archanioła.

18.00 – Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów za przyczyną św. Michała Archanioła z modlitwą wstawienniczą przed Najświętszym Sakramentem.

20.30 – Nabożeństwo Różańcowe i Apel Jasnogórski.

ŚRODA 16 października 2019

8.30 – Koronka do św. Michała Archanioła i dziewięciu chórów anielskich.

9.00 – Msza św. z Aktem Poświęcenia się św. Michałowi Archaniołowi

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy przez przyczynę św. Michała Archanioła.

17.30 – Nabożeństwo Różańcowe.

18.00 – Msza św. Pożegnania z Aktem Zawierzenia Parafii św. Michałowi Archaniołowi, pożegnanie Figury i zakończenie nawiedzenia.

ŚWIĘTY MICHAŁ NAWIEDZA POLSKĘ

Michał Archanioł na nowo zdobywa Polskę i serca Polaków. Przybywa do naszej ojczystej ziemi z włoskiego sanktuarium na Górze Gargano. Gdziekolwiek się pojawi, tłumy ludzi modlą się i proszą o jego pomoc w walce ze złem. Polacy odkrywają na nowo jego wielkość.

Michał, najważniejszy spośród aniołów obdarzony jest przez Boga szczególnym zaufaniem. Jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Jego imię znaczy „Któż jak Bóg”. Bł. Bronisław Markiewicz, założyciel zgromadzenia zakonnego księży michalitów uważał za Ojcami Kościoła, że św. Michał po Matce Bożej odbiera największą cześć w niebie. I pewnie tak jest, skoro w Apokalipsie św. Jana Archanioł pojawia się na niebie i walczy z szatanem. W tej walce posługuje się specjalną „bronią”. Oczywiście najważniejszą jest modlitwa, ale ma także w rękach, a właściwie skrzydłach, jeszcze jej inne „rodzaje”. Ostatnio w Polsce to peregrynacja figury pochodzącej z sanktuarium w Monte Sant Angelo, która z inicjatywy księży michalitów rozpoczęła się w 2013 roku. Figura św. Michała przedstawia Księcia wojsk niebieskich w stroju legionisty rzymskiego, a pod jego stopami leży pokonany szatan, ukazany jako potwór o twarzy małpy, udzie kozła, pazurach lwa i ogonie węża.

Czytaj dalejŚWIĘTY MICHAŁ NAWIEDZA POLSKĘ