Rycerze Jana Pawła II

Inicjatywa powstania Zakonu Rycerzy Jana Pawła II pojawiła się w środowisku polskich katolików świeckich i w swej intencji jest swoistym wotum wdzięczności za dar beatyfikacji umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II.

Zasadniczym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolików-mężczyzn świeckich poprzez stawianie sobie wzór osoby patrona – Świętego Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który swoim świadectwem pokazywał jak harmonijnie można łączyć męskość i świętość zarówno dziś jak i w wymiarze uniwersalnym. Swoje powołanie Rycerze Jana Pawła II chcą realizować poprzez zaangażowanie w takie rodzaje aktywności jak:

 1. dążenie do świętości swoich członków,
 2. obrona wartości chrześcijańskich, w tym rodziny, życia (od poczęcia do naturalnej śmierci),
 3. dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny,
 4. promocja nauczania Jana Pawła II,
 5. promowanie katolickiej duchowości świeckich,
 6. wzajemna pomoc bratnia,
 7. wspieranie duchowieństwa (w każdej dziedzinie życia),
 8. promocja duchowości mężczyzny,
 9. wspieranie chrześcijan.

Rycerze Zakonu Rycerzy Jana Pawła II angażują się w dzieło nowej ewangelizacji czerpiąc z przykładu Jana Pawła II i dążąc do upowszechniania treści i form Jego nauczania. Dlatego też podejmując trudu dążenia do świętości – zwłaszcza w wymiarze życia dnia codziennego – Bracia Zakonu Rycerzy Jana Pawła II będą dążyć do:

 • umacniania wiary i rozwijania katolickiej duchowości osób świeckich w tym zwłaszcza duchowości męskiej
 • rozwijania wrażliwości i dzieł miłosierdzia w tym w szczególności w zakresie godności i pełnej ochrony życia ludzkiego
 • rozwijania wzajemnej pomocy bratniej Rycerzy,
 • wspierania duchowieństwa w każdej dziedzinie ich kapłańskiej posługi,
 • dbania o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny.

Zakon Rycerzy Jana Pawła II w sposób szczególny czyny miłosierdzia zwraca ku swoim członkom i ich rodzinom. W dalszej kolejności akty miłosierdzia kierowane są na członków własnej Parafii oraz Diecezji. Zakon w sposób szczególny włącza się w pomoc ludziom potrzebującym otaczając ich modlitwą oraz starając się im pomagać również materialnie.
Więcej na temat rycerzy można przeczytać tutaj.

U nas w parafii spotykamy się w każdy drugi czwartek miesiąca. Rozpoczynamy od mszy świętej o godzinie 18:00, a potem udajemy się do naszej sali rycerskiej, która znajduje się na plebanii. W każdy pierwszy czwartek obowiązuje nas post. Pierwsze czwartki to także dzień pomocy bratniej, w którym staramy się uczestniczyć.