Intencje mszalne 17 – 24 marca 2019 r.

17 marca

II Niedziela

Wielkiego Postu

Rekolekcje

  7.00 + za Janinę w 15 r. śm., Stefana w 10 r. śm i Małgorzatę w 42 r. śm.
Książków.9.00  + za Stanisławę, Józefa, Stanisława, Piotra Maraszków, Marka Rudzkiego

10.30  + za Józefa i Olgę Gołuchów.

12.00  Za Parafian.

18.00  + za Stefana, Stefanię, Wacława Kurasików.

18 marca

Poniedziałek

Rekolekcje

  7.00  

9.00  + za Joannę Lewandowską.

18.00  + za Józefa i Wiktorię Siwaków, ich córki, zięciów i wnuki.

20.00  + za Marka Rudzkiego (int. od Rady Miejskiej w Karczewie).

19 marca

Wtorek

Uroczystość

Św. Józefa

Rekolekcje

  7.00  + za Tadeusza Bielaka.

9.00  + za Sylwestra Grąbczewskiego, zm. z rodz. Kłysiaków.

18.00 + za Eugenię w 24 r. śm., Edwarda, Marka Modrzejewskich, Stanisławę
Andrzejkiewicz.

20.00  + za Joannę Lewandowską.

20 marca

Środa

Rekolekcje

  7.00  + za Józefa Stanaszka w miesiąc po pogrzebie.

9.00  

11.00  W int. Zespołu Szkół im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Karczewie.

17.00  + za Joannę Lewandowską.

18.00  Zbiorowa do M.B. Nieustającej Pomocy.

20.00  + za Joannę Lewandowską.

21 marca

Czwartek

  7.00

18.00  +  za Tadeusza Koprukowiaka w 11 r. śm.

22 marca

Piątek

  7.00 

18.00  Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

18.00 + za Krystynę Kulińską w 2 r. śm., Barbarę Trzaskowską w 3 r. śm.
i Andrzeja Kulińskiego

23 marca

Sobota

  7.00  + za Piotra Świderskiego i zm. z rodz. Świderskich.

18.00  + za Wiesława Szmigielskiego.

18.00 + za Czesława Łysonia w 11 r. śm.

24 marca

III Niedziela

Wielkiego Postu

  7.00  Za Parafian.

9.00  + za Józefa Gorzkowskiego w 19 r. śm.

10.30 + za Ryszarda Bąka w 8 r. śm., zm. z rodz. Kąkolów: Stefana, Janinę,
braci Stefana i Henryka i siostrę Janinę.

12.00  + za Ireneusza w 10 r. śm., Franciszkę i Henryka Pisarskich.

18.00  + za Mariana Kowalskiego w 2 r. śm.