Intencje mszalne 15 – 22 listopada 2020r.

15 listopada

XXXIII

Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Władysławę Szubińską (15 greg.)

7.00  + za Genowefę Rębkowską (15 greg.)

9.00  + za Andrzeja Staniszewskiego, Stefana, Kazimierę, Jana, Tadeusza, Jana,
Franciszka, Stanisława, Rozalię, Jana, Stefanię, Marię i Ryszarda.

10.30  + za Mariannę Wasilczyk, zm. z rodz. Gobczyńskich i Jachimowiczów.

12.00  W int. Małgorzaty i Jarosława w 30 r. ślubu.

18.00  + za Grzegorza Ścieplika w 14 r. śm.

20.00  + za Jadwigę i Joannę Lewandowskie.

 16 listopada

Poniedziałek

Wspomnienie

NMP Ostrobramskiej

  7.00  + za Genowefę Rębkowską (16 greg.)

7.00  + za Annę i Emila Malinowskich.

18.00  + za Władysławę Szubińską (16 greg.)

 17 listopada

Wtorek

Wspomnienie
św. Elżbiety Węgierskiej

  7.00  + za Władysławę Szubińską (17 greg.)

18.00  + za Genowefę Rębkowską (17 greg.)

18.00  + za dusze w czyśćcu cierpiące.

18 listopada

Środa

Wspomnienie
bł. Karoliny Kózkówny

  7.00  + za Władysławę Szubińską (18 greg.)

7.00  + za Genowefę Rębkowską (18 greg.)

18.00  Zbiorowa do M.B. Nieustającej Pomocy.

18.00  + za dusze w czyśćcu cierpiące9

19 listopada

Czwartek

  7.00  + za Władysławę Szubińską (19 greg.)

7.00  + za Genowefę Rębkowską (19 greg.)

18.00  + za Jana Szubińskiego.

20 listopada

Piątek

Wspomnienie

Św. Rafała Kalinowskiego

  7.00  + za Władysławę Szubińską (20 greg.)

 

18.00  Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

18.00  + za Genowefę Rębkowską (20 greg.)

21 listopada

Sobota

Wspomnienie

Ofiarowania NMP

  7.00  + za Genowefę Rębkowską (21 greg.)

7.00  + za Tadeusza Maksymiuka w 1 r. śm.

18.00  + za Władysławę Szubińską (21 greg.)

18.00  + za Włodzimierza Kraśniewskiego.

22 listopada

Niedziela

Uroczystość

Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata

  7.00  + za Władysławę Szubińską (22 greg.)

7.00  + za Genowefę Rębkowską (22 greg.)

9.00  + za Ignacego Śluzka w 34 r. śm.

10.30  + za Jerzego w 7 r. śm., Halinę, Helenę i Wiktora Bałków.

12.00 W int. krwiodawców i och rodzin oraz chorych potrzebujących pomocy
krwiodawców (od Karczewskiego Koła Krwiodawców)

18.00  + za Łukasza Gajownika w 19 r. śm.

20.00  W int. wspólnoty Domowego Kościoła w naszej parafii.

Intencje mszalne 8 – 15 listopada 2020r.

8 listopada

XXXII

Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Genowefę Rębkowską (8 greg.)

9.00  + za Barbarę Kosicką w 7 r. śm.

10.30  + za Henryka Osucha w 6 r. śm., Leona, Janinę i Stanisława.

12.00  Int. KŻR:

18.00  + za Władysławę Szubińską (8 greg.)

20.00  

 9 listopada

Poniedziałek

Święto

Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

  7.00  O zdrowie i umocnienie dla Jadwigi.

7.00  + za Władysławę Szubińską (9 greg.)

18.00  + za Genowefę Rębkowską (9 greg.)

18.00  + za Andrzeja Krzynówka.

 10 listopada

Wtorek

Wspomnienie
św. Leona Wielkiego

  7.00  + za Władysławę Szubińską (10 greg.)

7.00  + za Genowefę Rębkowską (10 greg.)

18.00  + za Kazimierza Markowskiego.

18.00  + za Tadeusza Walkiewicza w 1 r. śm.

11 listopada

Środa

Wspomnienie
św. Marcina z Tours

 

Święto Niepodległości

  7.00  + za Władysławę Szubińską (11 greg.)

7.00  + za Genowefę Rębkowską (11 greg.)

9.00  W int. Ojczyzny.

9.00  + za Krystynę Romańską.

18.00  Zbiorowa do M.B. Nieustającej Pomocy.

18.00  W int. dziękczynnej za łaskę zdrowia Marty z prośbą o Boże błog.

12 listopada

Czwartek

Wspomnienie
św. Jozafata

  7.00  O łaskę uzdrowienia dla Patrycji i Boże błog. dla całej rodziny.

7.00  + za Genowefę Rębkowską (12 greg.)

18.00  + za Władysławę Szubińską (12 greg.)

13 listopada

Piątek

Wspomnienie Pierwszych Męczenników Polskich

  7.00  + za Władysławę Szubińską (13 greg.)

7.00  + za Urszulę i Tadeusza Siwaków.

18.00  Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

18.00  + za Genowefę Rębkowską (13 greg.)

14 listopada

Sobota

  7.00  + za Władysławę Szubińską (14 greg.)

7.00  + za Hannę i Stanisława Jankowskich.

18.00  + za Jana i Zofię Zająców.

18.00  + za Genowefę Rębkowską (14 greg.)

15 listopada

XXXIII

Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Władysławę Szubińską (15 greg.)

7.00  + za Genowefę Rębkowską (15 greg.)

9.00  + za Andrzeja Staniszewskiego, Stefana, Kazimierę, Jana, Tadeusza, Jana,
Franciszka, Stanisława, Rozalię, Jana, Stefanię, Marię i Ryszarda.

10.30  + za Mariannę Wasilczyk, zm. z rodz. Gobczyńskich i Jachimowiczów.

12.00  W int. Małgorzaty i Jarosława w 30 r. ślubu.

18.00  + za Grzegorza Ścieplika w 14 r. śm.

20.00  

Intencje mszalne 1 – 8 listopada 2020r.

1 listopada

Niedziela

Uroczystość

Wszystkich Świętych

I ndz.

  7.00  + za Zofię i Wiktora Szmigielskich.

7.00  + za Genowefę Rębkowską (1 greg.)

9.00  + za Zofię i Tadeusza Bilskich.

10.30  + za Władysławę Szubińską (1 greg.)

12.00  + za Zdzisława w 20 r. śm.

18.00  + za Małgorzatę Chodyrę w 4 r. śm.

 2 listopada

Poniedziałek

Wspomnienie

Wszystkich Wiernych Zmarłych

  7.00  + za Władysławę Szubińską (2 greg.)

7.00  + za Genowefę Rębkowską (2 greg.)

9.00 + za Marię i Józefa Mazurowskich, zm. z rodz. Raszkowskich i Mazurowskich

18.00  + za Jadwigę Łukasik.

 3 listopada

Wtorek

  7.00  + za Wojciecha Matuszczaka.

7.00  + za Genowefę Rogaczyk w 1 r. śm.

18.00  + za Władysławę Szubińską (3 greg.)

18.00  + za Genowefę Rębkowską (3 greg.)

4 listopada

Środa

Wspomnienie
św. Karola Boromeusza

  7.00  + za Władysławę Szubińską (4 greg.)

7.00  + za Genowefę Rębkowską (4 greg.)

18.00  Zbiorowa do M.B. Nieustającej Pomocy.

18.00  + za Marka Klimiuka, Zbigniewa Michalczuka, Franciszkę Rycerską.

5 listopada

Czwartek

I czw.

  7.00  + za Władysławę Szubińską (5 greg.)

7.00  + za Genowefę Rębkowską (5 greg.)

18.00  O powołania, za Ojczyznę i Radio Maryja.

6 listopada

Piątek

I pt.

  7.00  + za Władysławę Szubińską (6 greg.)

7.00  + za Genowefę Rębkowską (6 greg.)

18.00  Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

7 listopada

Sobota

I sb.

  7.00  + za Władysławę Szubińską (7 greg.)

7.00  + za Krystynę Romańską.

18.00  W int. KŻR.

18.00  + za Genowefę Rębkowską (7 greg.)

8 listopada

XXXII Niedziela Zwykła

 

  7.00  + za Genowefę Rębkowską (8 greg.)

9.00  + za Barbarę Kosicką w 7 r. śm.

10.30  + za Henryka Osucha w 6 r. śm., Leona, Janinę i Stanisława.

12.00  Int. KŻR:

18.00  + za Władysławę Szubińską (8 greg.)

Intencje mszalne 25 października – 1 listopada 2020r.

25 października

XXX Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Artura Cieślaka (25 greg.)

9.00  + za Macieja Kowalskiego w 9 r. śm. i Saturninę Nowakowską.

10.30 + za Stanisława w 37 r. śm., Cecylię, Eugeniusza, Jakuba, Rozalię
Kompów, Józefa i Mariannę Całków.

12.00  W int. Aleksandry z okazji 4 urodzin.

18.00  Wypominkowa.

 26 października

Poniedziałek

  7.00  W int. Zofii i Zdzisława z okazji 60 r. ślubu, o Boże błog., zdrowie, światło
Ducha Św. dla jubilatów i całej rodziny.7.00  + za Artura Cieślaka (26 greg.)

18.00  + za Jadwigę Bieńko w 27 r. śm.

 27 października

Wtorek

  7.00  + za Annę Bielak.

18.00  + za Sylwestra Grąbczewskiego i zm. z rodz. Grąbczewskich.

18.00  + za Artura Cieślaka (27 greg.)

28 października

Środa

Święto Św. Szymona
i Judy Tadeusza

  7.00  + za Tadeusza Bielaka.

7.00  W int. Basi z okazji 11 urodzin.

18.00  Zbiorowa do M.B. Nieustającej Pomocy.

18.00  + za Artura Cieślaka (28 greg.)

29 października

Czwartek

  7.00  + za Zofię i Stanisława Ślifirczyków i zm. z rodz.

7.00  Za Parafian.

18.00  + za Artura Cieślaka (29 greg.)

30 października

Piątek

  7.00  + za Krystynę Romańską.

7.00  + za Artura Cieślaka (30 greg.)

18.00  Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

18.00  + za Janusza Króla.

31 października

Sobota

  7.00  + za Alicję Śliwińską.

7.00  + za Wiktora Nowaka w 3 r. śm.

18.00  + za Aleksandra Sowińskiego.

18.00  + za Mirosława Górskiego.

1 listopada

Niedziela

Uroczystość

Wszystkich Świętych

  7.00  + za Zofię i Wiktora Szmigielskich.

7.00  + za Genowefę Rębkowską (1 greg.)

9.00  + za Zofię i Tadeusza Bilskich.

10.30  + za Władysławę Szubińską (1 greg.)

12.00  + za Zdzisława w 20 r. śm.

18.00  + za Małgorzatę Chodyrę w 4 r. śm.

Intencje mszalne 18 – 15 października 2020r.

18 października

XXIX Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Teresę i Franciszka Basków, Teresę i Antoniego Ulanowskich.

7.00  + za Artura Cieślaka (18 greg.)

9.00  W int. Ks. Łukasza z okazji imienin.

10.30 + za Aleksandra w 36 r. śm., Zofię, Mariana, Stanisława, Franciszkę
Górskich, Tadeusza Michalskiego.

12.00  W int. Rafała i Wacławy Staniszewskich z okazji 50 r. ślubu, o Boże błog.
dla jubilatów oraz ich dzieci: Elżbiety i Marcina z rodzinami.

18.00  W int. Macieja w 6 r. urodzin oraz Wojciecha w 5 r. urodzin.

 19 października

Poniedziałek

Wspomnienie
Bł. Jerzego Popiełuszki

  7.00  + za Artura Cieślaka (19 greg.)

 

18.00  + za Stanisława Leśniewskiego w 26 r. śm. i Jana Tylca.

 20 października

Wtorek

Wspomnienie
Św. Jana Kantego

  7.00  + za Artura Cieślaka (20 greg.)

18.00  + za Mariana Kowalskiego.

18.00  + za Irenę i Henryka Bernatów.

21 października

Środa

  7.00  + za Annę Wiśniewską w 25 r. śm.

18.00  Zbiorowa do M.B. Nieustającej Pomocy.

18.00  + za Artura Cieślaka (21 greg.)

22 października

Czwartek

Wspomnienie

Św. Jana Pawła II

  7.00  + za Artura Cieślaka (22 greg.)

 

18.00  W int. Zofii z okazji 75 urodzin.

23 października

Piątek

  7.00  + za Piotra Świderskiego i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00  Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

18.00  + za Artura Cieślaka (23 greg.)

24 października

Sobota

  7.00  + za Annę Bielak.

18.00  + za Jana, Weronikę Kantorów, Kaliksta i Emilię Antosów i zm. rodzeństwo.

18.00  + za Artura Cieślaka (24 greg.)

25 października

XXX Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Artura Cieślaka (25 greg.)

9.00  + za Macieja Kowalskiego w 9 r. śm. i Saturninę Nowakowską.

10.30 + za Stanisława w 37 r. śm., Cecylię, Eugeniusza, Jakuba, Rozalię
Kompów, Józefa i Mariannę Całków.

12.00  W int. Aleksandry z okazji 4 urodzin.

18.00  Wypominkowa.

Intencje mszalne 11 – 18 października 2020r.

11 października

XXVIII Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Andrzeja Krzynówka.

7.00  + za Artura Cieślaka (11 greg.)

9.00  + za Helenę, Zofię, Ignacego, Stanisława i Józefa.

10.30  + za Stefana Nowaka.

10.30  W int. Oli z okazji 11 urodzin.

12.00  W int. Magdaleny i Krzysztofa z okazji 10 rocznicy ślubu.

18.00  + za Rozalię i Czesława Łysoniów.

 12 października

Poniedziałek

  7.00  + za Władysławę i Jana Kalitów oraz zm. z rodziny.

7.00  + za Artura Cieślaka (12 greg.)

18.00  + za Wiesławę Głowacką, zm. z rodz. Głowackich, Maroszków, Bolesława
i Józefa.

 13 października

Wtorek

Wspomnienie
Bł. Honorata

  7.00  + za Artura Cieślaka (13 greg.)

7.00  + za Halinę Bąk miesiąc po śmierci.

18.00  + za Agnieszkę i Eugeniusza Mroziewiczów.

18.00  + za Annę Patocką w 1 r. śm.

14 października

Środa

Wspomnienie
Św. Małgorzaty Marii Alacoque

  7.00  + za Witolda Dziedzica w 8 r. śm., rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu
cierpiące.7.00  O Boże błog. i bezpieczeństwo w nowej pracy dla Karola.

18.00  Zbiorowa do M.B. Nieustającej Pomocy.

18.00  + za Artura Cieślaka (14 greg.)

15 października

Czwartek

Uroczystość
Rocznicy Poświęcenia Kościoła

  7.00  + za Jadwigę Łukasik

7.00  O potrzebne łaski dla Jadwigi z okazji imienin.

9.00  Za Parafian.

9.00  + za Bronisława i Teresę Trzepałków i ich rodziców.

18.00  + za Artura Cieślaka (15 greg.)

18.00  + za Marka Rudzkiego.

16 października

Piątek

Wspomnienie
Św. Jadwigi Śląskiej

  7.00  + za Artura Cieślaka (16 greg.)

7.00  + za Jadwigę Gniadek w 3 r. śm.

18.00  Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

18.00 + za Jadwigę, Jakuba, Ewę, Stanisława Dębowskich, Józefę, Kazimierza
Galbarczyków, Henryka Martona.

17 października

Sobota

Wspomnienie
Św. Ignacego Antiocheńskiego

  7.00  + za Artura Cieślaka (17 greg.)

7.00  + za Włodzimierza Kraśniewskiego.

16.00  Ślub: Izabela Grzyb i Mateusz Mierzejewski.

17.00  Ślub: Weronika Długosz i Mateusz Wieczorkowski.

18.00 + za Ryszarda Adamczyka w 25 r. śm., Feliksę, Lucynę, Mariana,
Ryszarda, Barwickich.

18.00  O Boże błog. i potrzebne łaski dla Stanisławy.

18 października

XXIX Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Teresę i Franciszka Basków, Teresę i Antoniego Ulanowskich.

7.00  + za Artura Cieślaka (18 greg.)

9.00  W int. Ks. Łukasza z okazji imienin.

10.30 + za Aleksandra w 36 r. śm., Zofię, Mariana, Stanisława, Franciszkę
Górskich, Tadeusza Michalskiego.

12.00  W int. Rafała i Wacławy Staniszewskich z okazji 50 r. ślubu, o Boże błog.
dla jubilatów oraz ich dzieci: Elżbiety i Marcina z rodzinami.

18.00  W int. Macieja w 6 r. urodzin oraz Wojciecha w 5 r. urodzin.

Intencje mszalne 4 – 11 października 2020r.

4 października

XXVII Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Elżbietę Kwiatkowską

9.00  + za Wiesława Olszewskiego w 9 r. śm. i jego rodziców.

10.30  + za Wiktora, Stefanię, Piotra Goździków.

10.30  + za Artura Cieślaka (4 greg.)

12.00  W int. Barbary (KŻR) z okazji 80 urodzin.

12.00  W int. Jacka i Liliany Borkowskich z okazji 1 rocznicy ślubu.

18.00  W int. Bartka z okazji 14 urodzin.

 5 października

Poniedziałek

Wspomnienie
św. Faustyny

  7.00  O zdrowie i umocnienie dla Jadwigi.

7.00  + za Artura Cieślaka (5 greg.)

18.00  W int. KŻR św. s. Faustyny.

 6 października

Wtorek

  7.00  + za Artura Cieślaka (6 greg.)

7.00  + za Teresę Kępińską.

18.00  W int. Edyty i Marcina w 1 r. ślubu oraz Ireny i Witolda w 30 r. ślubu.

18.00  + za Edwarda Grzegrzółkę w 2 r. śm.

7 października

Środa

Wspomnienie

NMP Różańcowej

  7.00  + za Artura Cieślaka (7 greg.)

7.00  + za Krystynę Romańską w miesiąc po pogrzebie.

18.00  Zbiorowa do M.B. Nieustającej Pomocy.

18.00  + za Lucynę i Jana Jasińskich.

8 października

Czwartek

  7.00  O łaskę uzdrowienia dla Patrycji i Boże błog. dla całej rodziny.

7.00  + za Iwonę Wiśniewską.

18.00  + za Artura Cieślaka (8 greg.)

18.00  + za Józefa, Jadwigę i ich dzieci w rocznicę śmierci.

9 października

Piątek

  7.00  + za Artura Cieślaka (9 greg.)

7.00  + za Halinę Borkowską w miesiąc po pogrzebie.

18.00  Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

18.00  W int. Jadwigi z okazji 70 urodzin i imienin.

10 października

Sobota

  7.00  + za Artura Cieślaka (10 greg.)

7.00  W int. Beaty w 50 rocznicę urodzin.

18.00  W int. Elżbiety i Krzysztofa Majchrowskich z okazji 12 rocznicy ślubu.

18.00  + za Jerzego Kędzierskiego, jego mamę, tatę, brata i Stanisława Przybysza.

11 października

XXVIII Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Andrzeja Krzynówka.

7.00  + za Artura Cieślaka (11 greg.)

9.00  + za Helenę, Zofię, Ignacego, Stanisława i Józefa.

10.30  + za Stefana Nowaka.

12.00  W int. Barbary Magdaleny i Krzysztofa z okazji 10 rocznicy ślubu.

12.00  W int. Oli z okazji 11 urodzin.

18.00  + za Rozalię i Czesława Łysoniów.

Intencje mszalne 27 września – 4 października 2020r.

27 września

XXVI Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Piotra Świderskiego, Marka Reszkiewicza i zm. z rodziny.

7.00  + za Janinę Bartkowską (27 greg.)

9.00  + za Stefanię w 20 r. śm., Kazimierza, Jacka i Andrzeja Jankowskich.

10.30 + za Kazimierza, Bronisławę, Stanisława Markowskich, Julię i Józefa
Fuksiewiczów.

10.30  W int. Anny i Wojciecha Kołodziejów z okazji 20 rocznicy ślubu.

12.00  W int. Barbary i Michała z okazji 45 rocznicy ślubu.

12.00  W int. Mileny i Marka Kaczmarczyków z okazji 10 rocznicy ślubu.

18.00  Wypominkowa.

 28 września

Poniedziałek

Wspomnienie
św. Wacława

  7.00  + za Janinę Bartkowską (28 greg.)

 

18.00  W int. Jacka i Agnieszki z okazji 9 r. ślubu, o Boże błog. i opiekę M.B.

 29 września

Wtorek

Święto Rocznicy Poświęcenia Katedry

  7.00  Za Parafian.

7.00  Dziękczynna za otrzymane łaski.

18.00  + za Genowefę Bogusz w 14 r. śm.

18.00  + za Janinę Bartkowską (29 greg.)

30 września

Środa

Wspomnienie

Św. Hieronima

  7.00  + za Leona Michalczyka

7.00  + za Annę Bielak.

18.00  Zbiorowa do M.B. Nieustającej Pomocy.

18.00  + za Janinę Bartkowską (30 greg.)

1 października

Czwartek

Wspomnienie

Św. Teresy od Dz.J.

  7.00  + za Artura Cieślaka (1 greg.)

7.00  + za Zofię Niewadę w 20 r. śm.

18.00  O powołania, za Ojczyznę i Radio Maryja.

18.00  W int. KŻR św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

2 października

Piątek

Wspomnienie

Św. Aniołów Stróżów

  7.00  + za Artura Cieślaka (2 greg.)

 

18.00  Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

3 października

Sobota

Święto

Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

  7.00  + za Artura Cieślaka (3 greg.)

7.00  + za Wojciecha Matuszczaka.

18.00  W int. KŻR

18.00  + za Annę Gaj w 1 r. śm.

4 października

XXVII Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Elżbietę Kwiatkowską

9.00  + za Wiesława Olszewskiego w 9 r. śm. i jego rodziców.

10.30  + za Wiktora Goździka

10.30  + za Artura Cieślaka (4 greg.)

12.00  W int. Barbary (KŻR) z okazji 80 urodzin.

12.00  W int. Jacka i Liliany Borkowskich z okazji 1rocznicy ślubu.

18.00  W int. Bartka z okazji 14 urodzin.

Intencje mszalne 20 – 27 września 2020r.

20 września

XXV Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Janinę Bartkowską (20 greg.)

9.00  + za Wiesława Pola.

10.30  + za Genowefę Wiechetek w 15 r. śm.

12.00  W int. rodziny Matuszek.

18.00  + za Kazimierza Markowskiego w 3 r. śm.

 21 września

Poniedziałek

Święto
św. Mateusza

  7.00  + za Janinę Bartkowską (21 greg.)

 

18.00 + za Annę Wiśniewską w 25 r. śm., Stanisława, Tadeusza i Czesława
Domagałę.

 22 września

Wtorek

  7.00  + za Janinę Bartkowską (22 greg.)

18.00  + za Mieczysława Jackowskiego w 5 r. śm.

23 września

Środa

Wspomnienie

Św. O. Pio

  7.00  + za Janinę Bartkowską (23 greg.)

 

18.00  Zbiorowa do M.B. Nieustającej Pomocy.

18.00  W int. Radosława i Elizy z okazji 20 rocznicy ślubu.

24 września

Czwartek

  7.00  + za Janinę Bartkowską (24 greg.)

7.00  + za Pawła, Cecylię i Eugeniusza, zm. z rodz. Wesołowskich.

18.00 + za Zdzisława w 15 r. śm., Irenę, Bronisława Pawłowskich, Janinę
i Antoniego Kapczyńskich.

18.00  + za Włodzimierza Kraśniewskiego w miesiąc po śmierci.

25 września

Piątek

  7.00  + za Jadwigę Łukasik.

7.00  + za Janinę Bartkowską (25 greg.)

18.00  Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

18.00  + za Eugeniusza Jakubaszka w 16 r. śm.

26 września

Sobota

  7.00  + za Janinę Bartkowską (26 greg.)

7.00  O Bożą łaskę i pomoc Ducha Św. dla Zofii Gierszewskiej w 80 r. urodzin,
z podziękowaniem za pomoc w kształtowaniu wiary w Boga (int. od bratanka).

18.00  + za Władysława Turka, Sławomira i Stanisława Zająców.

18.00  + za Urszulę Ostrowską w 9 r. śm.

27 września

XXVI Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Piotra Świderskiego, Marka Reszkiewicza i zm. z rodz.

7.00  + za Janinę Bartkowską (27 greg.)

9.00  + za Stefana w 20 r. śm., Kazimierza, Jacka i Andrzeja Jankowskich.

10.30 + za Kazimierza, Bronisławę, Stanisława Markowskich, Julię i Józefa
Fuksiewiczów.

10.30  W int. Anny i Wojciecha Kołodziejów z okazji 20 rocznicy ślubu.

12.00  W int. Barbary i Michała z okazji 45 rocznicy ślubu.

12.00  W int. Mileny i Marka Kaczmarczyków z okazji 10 rocznicy ślubu.

18.00  Wypominkowa.

Intencje mszalne 13 – 20 września 2020r.

13 września

XXIV Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Wiesławę Bakę w 24 r. śm.

7.00  + za Janinę Bartkowską (13 greg.)

9.00  + za Jerzego Borkowskiego.

10.30 + za Eugeniusza w 26 r. śm., Bronisława, Bronisławę, Wacława, Stanisławę
i Czesława.

12.00  W int. Waldemara i Wiesławy z okazji 35 rocznicy ślubu.

18.00  + za Krystynę, Balbinę, Józefa, Kazimierza i Henryka Woźniców.

 14 września

Poniedziałek

Święto
Podwyższenia Krzyża

  7.00  + za Janinę Bartkowską (14 greg.)

7.00  + za Annę Bielak.

18.00  W int. Anny i Pawła z okazji 12 rocznicy ślubu.

 15 września

Wtorek

Wspomnienie

NMP Bolesnej

  7.00  za Parafian.

7.00  + za Janinę Bartkowską (15 greg.)

18.00  + za Stefana i Janusza Belków.

18.00  + za Jana, Henryka, Anielę Wypychów i dusze w czyśćcu cierpiące.

16 września

Środa

Wspomnienie

Św. Korneliusza
i Cypriana

  7.00  za Parafian.

7.00  + za Janinę Bartkowską (16 greg.)

18.00  Zbiorowa do M.B. Nieustającej Pomocy.

18.00  + za Felicję w 2 r. śm.

17 września

Czwartek

Wspomnienie

Św. Zygmunta

  7.00  + za Janinę Bartkowską (17 greg.)

7.00 + za Stanisława, Zygmunta, Wincentynę Klimaszewskich, zm. z rodz.
Piotrowskich: Annę, Wiktora, Halinę, Stanisława, Felicję.

18.00  + za Aleksandrę i Władysława Kałużnych.

18 września

Piątek

Święto

Św. Stanisława Kostki

  7.00  + za Jerzego Darewskiego.

7.00  W int. Emilii z okazji 6 urodzin, o Boże błog. i potrzebne łaski.

18.00  Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

18.00  + za Janinę Bartkowską (18 greg.)

19 września

Sobota

  7.00  + za Janinę Bartkowską (19 greg.)

7.00  W int. całej rodziny Matuszek.

18.00  W int. Edyty Bąk z okazji 40 rocznicy urodzin.

18.00  W int, Dorotki Maciejewskiej z okazji 1 urodzin, o zdrowie i Boże błog.
dla niej i całej rodziny.

20 września

XXV Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Janinę Bartkowską (20 greg.)

9.00  + za Wiesława Pola.

10.30  + za Genowefę Wiechetek w 15 r. śm.

12.00  za Parafian.

18.00  + za Kazimierza Markowskiego w 3 r. śm.