Intencje mszalne 13 – 20 grudnia 2020r.

13 grudnia

III Niedziela
Adwentu

Rekolekcje

  7.00  + za Henryka, Teodorę, Aleksandra, Zofię Ziubińskich, Mariana Kota.

9.00  + za Franciszkę i Józefa Sucheckich.

10.30 + za Gabrielę, Edwarda i Alfreda Popiołków, Annę i Stanisława
Abramczyków, Barbarę i Mirosława Adlisów, Jadwigę 30 dni po śmierci
i Zenona Sarneckich.

12.00  + za Krystynę Borkowską w 9 r. śm.

18.00  + za Wiesława Bacińskiego w 8 r. śm.

20.00  W int. dziękczynnej za otrzymaną łaskę.

 14 grudnia

Poniedziałek

Wspomnienie
św. Jana od Krzyża

Rekolekcje

  6.30  + za Ryszarda Sulejewskiego w 4 r. śm. i dusze w czyśćcu cierpiące.

9.00  Za Parafian.

17.00  Za Parafian.

18.00  + za Michała Staneckiego w 1 r. śm.

20.00  + za Halinę Borkowską.

 15 grudnia

Wtorek

Rekolekcje

  6.30  + za Mariannę Falkowską w 5 r. śm. i Bronisława.

9.00  + za Krystynę Romańską.

17.00  + za Jana Trzaskowskiego, jego rodzeństwo, rodziców i dziadków.

18.00  + za Halinę Bąk.

20.00  O Boże błog. i dary Ducha Św. dla Karoliny i Dawida.

16 grudnia

Środa

Rekolekcje

  6.30  O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Katarzyny z okazji 37 urodzin.

9.00  Za Parafian.

17.00  + za Józefa Milczarka, Kazimierę i Jana Tomaszków.

18.00  Zbiorowa.

20.00  O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla rodziny Jasińskich.

17 grudnia

Czwartek

  6.30  Dziękczynna z prośbą o opiekę Bożą dla rodziny Falkowskich.

6.30  O Boże błog. dla Filipa z okazji urodzin.

18.00  + za Apolonię i Jana Chomiuków, zm. z rodz. Chomiuków i Nikolczuków.

18 grudnia

Piątek

  6.30  + za Krystynę Romańską.

6.30  + za Andrzeja Kołodzieja.

18.00  Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

18.00  + za Franciszkę i Franciszka Kobierskich, Jana i Janinę Połuchów.

19 grudnia

Sobota

  6.30  + za Karola Korpantego.

6.30  + za Elżbietę Kwiatkowską.

18.00  W int. Ks. Proboszcza z okazji imienin.

18.00  + za Ryszarda Ławeckiego w 4 r. śm., Irenę i Henryka Bernatów.

20 grudnia

IV Niedziela
Adwentu

  7.00  + za Teresę Synowiec w 2 r. śm.

9.00  O Boże błog. i światło Ducha Św. w podejmowaniu ważnych życiowych
decyzji dla Kamila Łukasika z okazji 25 urodzin.

10.30  + za Zofię Domańską w 42 r. śm.

12.00  O Boże błog. i potrzebne łaski dla Martyny z okazji 9 urodzin.

18.00  + za Julię Pióro w 7 r. śm.

20.00  + za Mariana Sierańskiego w miesiąc po śmierci.