KULT MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Wezwanie naszej parafii, które na prośbę pierwszego proboszcza nadał jej kard. Józef Glemp, zobowiązuje nas do podejmowania modlitwy do Bożego Miłosierdzia, a także rozważania Męki Pana Jezusa.

Szczególnym dniem, kiedy to czynimy jest piątek – dzień śmierci Jezusa na krzyżu, zwłaszcza o godzinie 15.00 – w Godzinie Miłosierdzia.

Słowa Jezusa do św. Faustyny:

O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego (Dz. 1320).

Przypominam ci, córko Moja, że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało ono na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. (…) W tej godzinie stała się łaska dla świata całego miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość (Dz. 1572).

W każdy piątek zapraszamy do naszego kościoła na wspólne przeżywanie czasu Męki i śmierci Pana Jezusa:

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz lektura Dzienniczka św. s. Faustyny

18.00 – Msza Święta zbiorowa ku czci Bożego Miłosierdzia.

Po Mszy adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 21.00. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY!