GODZINA MIŁOSIERDZIA

GODZINA MIŁOSIERDZIA

Słowa Pana Jezusa do św. Faustyny:

O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego (Dz. 1320).

Przypominam ci, córko Moja, że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało [ono] na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. (…) W tej godzinie stała się łaska dla świata całego miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość (Dz. 1572).

W każdy piątek zapraszamy do naszego kościoła na wspólne przeżywanie czasu Męki i śmierci Pana Jezusa:

15.00 – Koronka i Litania do Bożego Miłosierdzia oraz lektura Dzienniczka,

18.00 – Msza Święta ku czci Bożego Miłosierdzia,

19.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi,

21.00 – Apel Jasnogórski.

W pierwszy piątek miesiąca ucałowanie relikwii św. Faustyny po mszy wieczornej.