Slider

Intencje mszalne 24 listopada – 1 grudnia 2019r.

24 listopada

Niedziela

Uroczystość

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

  7.00  + za Feliksę Reszkiewicz  26 r. śm. i Piotra Świderskiego.

9.00  + za Jerzego w 6 r. śm., Halinę, Helenę, Wiktora Bałków.

10.30  + za Łukasza Gajownika w 18 r. śm.

12.00  + za Kazimierza Bartkowskiego (24 greg.).

12.00  W int. Małgorzaty i Michała z okazji 2 r. ślubu.

18.00  Wypominkowa.

25 listopada

Poniedziałek

  7.00  + za Kazimierza Bartkowskiego (25 greg.).

 

18.00  + za Jana Cytryniaka.

26 listopada

Wtorek

  7.00  W int. Teresy, o pomyślny przebieg operacji.

 

18.00  + za Kazimierza Bartkowskiego (26 greg.).

27 listopada

Środa

  7.00  + za Kazimierza Bartkowskiego (27 greg.).

 

18.00  Zbiorowa do MB Nieustającej Pomocy.

18.00  + za Marka Rudzkiego.

28 listopada

Czwartek

  7.00  za Parafian.

 

18.00  + za Kazimierza Bartkowskiego (28 greg.).

29 listopada

Piątek

  7.00  + za Macieja w 7 r. śm. i Sylwestra Misiaków.

7.00  + za Kazimierza Bartkowskiego (29 greg.).

18.00  Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

18.00  + za Alicję Śliwińską w miesiąc po pogrzebie.

30 listopada

Sobota

Święto

Św. Andrzeja

  7.00  za Parafian.

 

18.00  + za Kazimierza Bartkowskiego (30 greg.).

1 grudnia

I Niedziela

Adwentu

  7.00  Int. KŻR:

9.00  W int. Kacpra z okazji 20 urodzin, o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej.

10.30 + za Krzysztofa Cicheckiego w 1 r. śm., Stefana, Mariannę, Tadeusza
Banaszczyków, Irenę Dobosz.

12.00 W int. Rycerzy JPII z naszej parafii oraz wszystkich mężczyzn, o łaskę
wiary i miłości.

18.00  + za Annę Gaj.

KONKURS NA WŁASNORĘCZNIE WYKONANĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

REGULAMIN KONKURSU

NA RODZINNĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

 1. Cele konkursu

 • Kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowych (w tym tradycji lokalnych),
 • Doskonalenie sztuki projektowania i twórczego tworzenia,
 • Rozwijanie kreatywności, zmysłu estetycznego, zdolności manualnych, w szczególności u dzieci,
 • Integracja członków rodziny przez zaangażowanie we wspólną realizację projektu.
 1. Organizator

    Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Otwocku.

 1. Uczestnicy konkursu

    Konkurs adresowany jest do rodzin z Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Otwocku oraz z Osiedla Ługi w Otwocku.

 1. Zasady udziału w konkursie

 1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie Szopki Bożonarodzeniowej.

 2. Praca może być wykonana techniką dowolną, z dowolnie dobranych materiałów (praca przestrzenna). Mile widziane jest nawiązanie do tradycji lokalnej, pejzaży, strojów, miejscowej architektury, itp. Nie narzuca się minimalnych czy maksymalnych wymiarów szopki. Konstrukcja szopki powinna być stabilna oraz umożliwiać jej właściwą ekspozycję. Wszelkie elementy powinny być właściwie przymocowane. Wszystkie elementy szopki muszą być wykonane własnoręcznie. Niedopuszczalne jest użycie elementów z seryjnej produkcji, np. gotowych figurek, pocztówek.

 3. Jedna rodzina może zgłosić jedną pracę konkursową (szopkę).

 4. Prace konkursowe należy dostarczać osobiście do świetlicy parafialnej czynnej w godzinach 16.00-19.00, nie później niż do dnia 13 grudnia 2019 r.

 5. Do pracy konkursowej należy dołączyć kartkę z informacją: nazwa zespołu, który przygotował szopkę, telefon kontaktowy do zespołu, liczba osób, które uczestniczyły w przygotowaniu pracy konkursowej, wiek osób.

 6. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza,  iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).

 7. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas festynu Bożonarodzeniowego w dniu 15 grudnia 2019 r. (lokalizacja wydarzenia: ul. Ługi 58 A – parking przykościelny).

 8. Wszystkie szopki biorące udział w konkursie będą prezentowane w kościele parafialnym do dnia 6.01.2020 r.

 9. Prace konkursowe będzie można odebrać  z siedziby Organizatora po dniu 6.01.2020. Prace nieodebrane przez zgłaszającego przepadają na rzecz Organizatora Konkursu.

 1. Nagrody

    Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za zajęcie trzech pierwszych miejsc.

 1. Komisja Konkursowa

 1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu.

 2. Prace zostaną ocenione pod kątem:

 • wartość artystyczna i ogólne wrażenie estetyczne,
 • wykorzystanie oryginalnych materiałów i technik dekoracyjnych,
 • wkład pracy,
 • trudność techniczna,
 • oryginalne podejście do tematu.
 1. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od nich niezależnych.

 2. Organizatorom przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do niewyłaniania zwycięzców.

 3. Przystąpienie Rodziny do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

 4. Dodatkowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 22 788 55 94

 5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Ogłoszenia duszpasterskie XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 17 listopada 2019r.

 1. Dzisiaj przeżywamy Światowy Dzień Ubogich. Taca przeznaczona jest na Seminarium Duchowne naszej diecezji, gdzie studiuje dwóch naszych kleryków. Po mszy o 10.30 spotkanie Dziecięcego Koła Żywego Różańca.
 2. W tym tygodniu:

Poniedziałek – wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy,

Wtorek – 8 rocznica święceń biskupich Biskupa Marka Solarczyka, pamiętajmy o nim w naszych modlitwach,

Środa – św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera,

Czwartek – wspomnienie Ofiarowania NMP,

Piątek – wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy.

 1. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego. Wypominki o 17.30. Spotkanie Rady Parafialnej o 19.00 w świetlicy.
 2. Nasza Parafia organizuje akcję ubierania choinki na naszym osiedlu w dniu 15 grudnia w godzinach 14 – 17. Z tej okazji ogłaszamy konkurs na własnoręcznie wykonaną szopkę bożonarodzeniową. Informacje w zakrystii i na stronie internetowej parafii.
 3. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

Intencje mszalne 17 – 24 listopada 2019r.

17 listopada

XXXIII Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Kazimierza Bartkowskiego (17 greg.).

9.00  + za Ignacego Śluzka.

10.30  + za Mariannę w 22 r. śm. i Tadeusza Wasilczyków.

12.00  za Parafian.

18.00  + za Jana, Tadeusza, Franciszka, Stanisława, rodziców: Rozalię i Stefana,
Andrzeja Staniszewskiego, Stefana, rodziców: Kazimierę i Jana.

18 listopada

Poniedziałek

Wspomnienie

Bł. Karoliny Kózkówny

  7.00  za Parafian.

 

18.00  + za Kazimierza Bartkowskiego (18 greg.).

19 listopada

Wtorek

  7.00  + za Mieczysława w 15 r. śm. i Karolinę w 22 r. śm. Wiatrów.

 

18.00  + za Kazimierza Bartkowskiego (19 greg.).

20 listopada

Środa

Wspomnienie

Św. Rafała Kalinowskiego

  7.00  + za Kazimierza Bartkowskiego (20 greg.).

 

18.00  Zbiorowa do MB Nieustającej Pomocy.

18.00 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Tomka Winiarka w 1 r. urodzin
oraz dla jego rodziców i rodzeństwa.

21 listopada

Czwartek

Wspomnienie

Ofiarowania N.M.P.

  7.00  + za Kazimierza Bartkowskiego (21 greg.).

 

18.00  + za Wiesławę Ceregrę.

22 listopada

Piątek

Wspomnienie

Św. Cecylii

  7.00  za Parafian.

 

18.00  Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

18.00  + za Kazimierza Bartkowskiego (22 greg.).

23 listopada

Sobota

  7.00  za Parafian.

 

18.00  + za Kazimierza Bartkowskiego (23 greg.).

18.00  W int. Aleksandra z okazji 3 urodzin.

24 listopada

Niedziela

Uroczystość

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

  7.00  + za Feliksę Reszkiewicz  26 r. śm. i Piotra Świderskiego.

9.00  + za Jerzego w 6 r. śm., Halinę, Helenę, Wiktora Bałków.

10.30  + za Łukasza Gajownika w 18 r. śm.

12.00  + za Kazimierza Bartkowskiego (24 greg.).

12.00  W int. Małgorzaty i Michała z okazji 2 r. ślubu.

18.00  Wypominkowa.