Hebrajskie korzenie Eucharystii – konferencje o. Zdzisława Wojciechowskiego SJ

Konferencje “Hebrajskie korzenie Eucharystii” przygotował i wygłosił o. Zdzisław Wojciechowski SJ, znany naszej parafii z rekolekcji adwentowych, które prowadził na Ługach w 2011 roku. Konferencje te są głoszone dla wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym “Winnica Pana”.

Filmy z konferencjami mają również charakter dydaktyczny oraz dostosowane są do potrzeb dalszego ich wykorzystania we wspólnotach, grupach modlitewnych i w ramach zajęć szkolnych.

Dla łatwiejszego przyswojenia sobie treści konferencji, w filmie wykorzystano prezentację multimedialną. Na zakończenie każdej konferencji o. Zdzisław przygotował zestaw kilku pytań przydatnych do utrwalenia materiału i do wykorzystania ich np. do dzielenia w grupach.