Intencje mszalne 4 – 11 października 2020r.

4 października

XXVII Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Elżbietę Kwiatkowską

9.00  + za Wiesława Olszewskiego w 9 r. śm. i jego rodziców.

10.30  + za Wiktora, Stefanię, Piotra Goździków.

10.30  + za Artura Cieślaka (4 greg.)

12.00  W int. Barbary (KŻR) z okazji 80 urodzin.

12.00  W int. Jacka i Liliany Borkowskich z okazji 1 rocznicy ślubu.

18.00  W int. Bartka z okazji 14 urodzin.

 5 października

Poniedziałek

Wspomnienie
św. Faustyny

  7.00  O zdrowie i umocnienie dla Jadwigi.

7.00  + za Artura Cieślaka (5 greg.)

18.00  W int. KŻR św. s. Faustyny.

 6 października

Wtorek

  7.00  + za Artura Cieślaka (6 greg.)

7.00  + za Teresę Kępińską.

18.00  W int. Edyty i Marcina w 1 r. ślubu oraz Ireny i Witolda w 30 r. ślubu.

18.00  + za Edwarda Grzegrzółkę w 2 r. śm.

7 października

Środa

Wspomnienie

NMP Różańcowej

  7.00  + za Artura Cieślaka (7 greg.)

7.00  + za Krystynę Romańską w miesiąc po pogrzebie.

18.00  Zbiorowa do M.B. Nieustającej Pomocy.

18.00  + za Lucynę i Jana Jasińskich.

8 października

Czwartek

  7.00  O łaskę uzdrowienia dla Patrycji i Boże błog. dla całej rodziny.

7.00  + za Iwonę Wiśniewską.

18.00  + za Artura Cieślaka (8 greg.)

18.00  + za Józefa, Jadwigę i ich dzieci w rocznicę śmierci.

9 października

Piątek

  7.00  + za Artura Cieślaka (9 greg.)

7.00  + za Halinę Borkowską w miesiąc po pogrzebie.

18.00  Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

18.00  W int. Jadwigi z okazji 70 urodzin i imienin.

10 października

Sobota

  7.00  + za Artura Cieślaka (10 greg.)

7.00  W int. Beaty w 50 rocznicę urodzin.

18.00  W int. Elżbiety i Krzysztofa Majchrowskich z okazji 12 rocznicy ślubu.

18.00  + za Jerzego Kędzierskiego, jego mamę, tatę, brata i Stanisława Przybysza.

11 października

XXVIII Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Andrzeja Krzynówka.

7.00  + za Artura Cieślaka (11 greg.)

9.00  + za Helenę, Zofię, Ignacego, Stanisława i Józefa.

10.30  + za Stefana Nowaka.

12.00  W int. Barbary Magdaleny i Krzysztofa z okazji 10 rocznicy ślubu.

12.00  W int. Oli z okazji 11 urodzin.

18.00  + za Rozalię i Czesława Łysoniów.

Intencje mszalne 27 września – 4 października 2020r.

27 września

XXVI Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Piotra Świderskiego, Marka Reszkiewicza i zm. z rodziny.

7.00  + za Janinę Bartkowską (27 greg.)

9.00  + za Stefanię w 20 r. śm., Kazimierza, Jacka i Andrzeja Jankowskich.

10.30 + za Kazimierza, Bronisławę, Stanisława Markowskich, Julię i Józefa
Fuksiewiczów.

10.30  W int. Anny i Wojciecha Kołodziejów z okazji 20 rocznicy ślubu.

12.00  W int. Barbary i Michała z okazji 45 rocznicy ślubu.

12.00  W int. Mileny i Marka Kaczmarczyków z okazji 10 rocznicy ślubu.

18.00  Wypominkowa.

 28 września

Poniedziałek

Wspomnienie
św. Wacława

  7.00  + za Janinę Bartkowską (28 greg.)

 

18.00  W int. Jacka i Agnieszki z okazji 9 r. ślubu, o Boże błog. i opiekę M.B.

 29 września

Wtorek

Święto Rocznicy Poświęcenia Katedry

  7.00  Za Parafian.

7.00  Dziękczynna za otrzymane łaski.

18.00  + za Genowefę Bogusz w 14 r. śm.

18.00  + za Janinę Bartkowską (29 greg.)

30 września

Środa

Wspomnienie

Św. Hieronima

  7.00  + za Leona Michalczyka

7.00  + za Annę Bielak.

18.00  Zbiorowa do M.B. Nieustającej Pomocy.

18.00  + za Janinę Bartkowską (30 greg.)

1 października

Czwartek

Wspomnienie

Św. Teresy od Dz.J.

  7.00  + za Artura Cieślaka (1 greg.)

7.00  + za Zofię Niewadę w 20 r. śm.

18.00  O powołania, za Ojczyznę i Radio Maryja.

18.00  W int. KŻR św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

2 października

Piątek

Wspomnienie

Św. Aniołów Stróżów

  7.00  + za Artura Cieślaka (2 greg.)

 

18.00  Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

3 października

Sobota

Święto

Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

  7.00  + za Artura Cieślaka (3 greg.)

7.00  + za Wojciecha Matuszczaka.

18.00  W int. KŻR

18.00  + za Annę Gaj w 1 r. śm.

4 października

XXVII Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Elżbietę Kwiatkowską

9.00  + za Wiesława Olszewskiego w 9 r. śm. i jego rodziców.

10.30  + za Wiktora Goździka

10.30  + za Artura Cieślaka (4 greg.)

12.00  W int. Barbary (KŻR) z okazji 80 urodzin.

12.00  W int. Jacka i Liliany Borkowskich z okazji 1rocznicy ślubu.

18.00  W int. Bartka z okazji 14 urodzin.

Intencje mszalne 20 – 27 września 2020r.

20 września

XXV Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Janinę Bartkowską (20 greg.)

9.00  + za Wiesława Pola.

10.30  + za Genowefę Wiechetek w 15 r. śm.

12.00  W int. rodziny Matuszek.

18.00  + za Kazimierza Markowskiego w 3 r. śm.

 21 września

Poniedziałek

Święto
św. Mateusza

  7.00  + za Janinę Bartkowską (21 greg.)

 

18.00 + za Annę Wiśniewską w 25 r. śm., Stanisława, Tadeusza i Czesława
Domagałę.

 22 września

Wtorek

  7.00  + za Janinę Bartkowską (22 greg.)

18.00  + za Mieczysława Jackowskiego w 5 r. śm.

23 września

Środa

Wspomnienie

Św. O. Pio

  7.00  + za Janinę Bartkowską (23 greg.)

 

18.00  Zbiorowa do M.B. Nieustającej Pomocy.

18.00  W int. Radosława i Elizy z okazji 20 rocznicy ślubu.

24 września

Czwartek

  7.00  + za Janinę Bartkowską (24 greg.)

7.00  + za Pawła, Cecylię i Eugeniusza, zm. z rodz. Wesołowskich.

18.00 + za Zdzisława w 15 r. śm., Irenę, Bronisława Pawłowskich, Janinę
i Antoniego Kapczyńskich.

18.00  + za Włodzimierza Kraśniewskiego w miesiąc po śmierci.

25 września

Piątek

  7.00  + za Jadwigę Łukasik.

7.00  + za Janinę Bartkowską (25 greg.)

18.00  Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

18.00  + za Eugeniusza Jakubaszka w 16 r. śm.

26 września

Sobota

  7.00  + za Janinę Bartkowską (26 greg.)

7.00  O Bożą łaskę i pomoc Ducha Św. dla Zofii Gierszewskiej w 80 r. urodzin,
z podziękowaniem za pomoc w kształtowaniu wiary w Boga (int. od bratanka).

18.00  + za Władysława Turka, Sławomira i Stanisława Zająców.

18.00  + za Urszulę Ostrowską w 9 r. śm.

27 września

XXVI Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Piotra Świderskiego, Marka Reszkiewicza i zm. z rodz.

7.00  + za Janinę Bartkowską (27 greg.)

9.00  + za Stefana w 20 r. śm., Kazimierza, Jacka i Andrzeja Jankowskich.

10.30 + za Kazimierza, Bronisławę, Stanisława Markowskich, Julię i Józefa
Fuksiewiczów.

10.30  W int. Anny i Wojciecha Kołodziejów z okazji 20 rocznicy ślubu.

12.00  W int. Barbary i Michała z okazji 45 rocznicy ślubu.

12.00  W int. Mileny i Marka Kaczmarczyków z okazji 10 rocznicy ślubu.

18.00  Wypominkowa.

Intencje mszalne 13 – 20 września 2020r.

13 września

XXIV Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Wiesławę Bakę w 24 r. śm.

7.00  + za Janinę Bartkowską (13 greg.)

9.00  + za Jerzego Borkowskiego.

10.30 + za Eugeniusza w 26 r. śm., Bronisława, Bronisławę, Wacława, Stanisławę
i Czesława.

12.00  W int. Waldemara i Wiesławy z okazji 35 rocznicy ślubu.

18.00  + za Krystynę, Balbinę, Józefa, Kazimierza i Henryka Woźniców.

 14 września

Poniedziałek

Święto
Podwyższenia Krzyża

  7.00  + za Janinę Bartkowską (14 greg.)

7.00  + za Annę Bielak.

18.00  W int. Anny i Pawła z okazji 12 rocznicy ślubu.

 15 września

Wtorek

Wspomnienie

NMP Bolesnej

  7.00  za Parafian.

7.00  + za Janinę Bartkowską (15 greg.)

18.00  + za Stefana i Janusza Belków.

18.00  + za Jana, Henryka, Anielę Wypychów i dusze w czyśćcu cierpiące.

16 września

Środa

Wspomnienie

Św. Korneliusza
i Cypriana

  7.00  za Parafian.

7.00  + za Janinę Bartkowską (16 greg.)

18.00  Zbiorowa do M.B. Nieustającej Pomocy.

18.00  + za Felicję w 2 r. śm.

17 września

Czwartek

Wspomnienie

Św. Zygmunta

  7.00  + za Janinę Bartkowską (17 greg.)

7.00 + za Stanisława, Zygmunta, Wincentynę Klimaszewskich, zm. z rodz.
Piotrowskich: Annę, Wiktora, Halinę, Stanisława, Felicję.

18.00  + za Aleksandrę i Władysława Kałużnych.

18 września

Piątek

Święto

Św. Stanisława Kostki

  7.00  + za Jerzego Darewskiego.

7.00  W int. Emilii z okazji 6 urodzin, o Boże błog. i potrzebne łaski.

18.00  Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

18.00  + za Janinę Bartkowską (18 greg.)

19 września

Sobota

  7.00  + za Janinę Bartkowską (19 greg.)

7.00  W int. całej rodziny Matuszek.

18.00  W int. Edyty Bąk z okazji 40 rocznicy urodzin.

18.00  W int, Dorotki Maciejewskiej z okazji 1 urodzin, o zdrowie i Boże błog.
dla niej i całej rodziny.

20 września

XXV Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Janinę Bartkowską (20 greg.)

9.00  + za Wiesława Pola.

10.30  + za Genowefę Wiechetek w 15 r. śm.

12.00  za Parafian.

18.00  + za Kazimierza Markowskiego w 3 r. śm.

Intencje mszalne 6 – 12 września 2020r.

6 września

XXIII Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Janinę Zalewską w 18 r. śm.

7.00  + za Janinę Bartkowską (6 greg.)

9.00  + za Danutę i Ludwika Sobotów, Bronisławę i Henryka Krypskich.

10.30 + za Stefana, Helenę, Jana, Eugeniusza Woźniców, Zbigniewa Marchelę
i Wiktora Goździka.

12.00  W int. Piotra z okazji 21 urodzin.

18.00  + za Eugeniusza Salwę, Jana i Władysławę Zająców.

 7 września

Poniedziałek

Wspomnienie

Bł. Ignacego Kłopotowskiego

  7.00  O zdrowie i umocnienie dla Jadwigi.

7.00  + za Janinę Bartkowską (7 greg.)

18.00  + za Wojciecha Matuszczaka.

 8 września

Wtorek

Święto

Narodzenia NMP

  7.00  + za Annę Bielak.

7.00  + za Barbarę Danielewicz w 5 r. śm.

18.00  + za Wojciecha Matuszczaka (od Klimiuków, Gołębiów i Łukasików).

18.00  + za Janinę Bartkowską (8 greg.)

9 września

Środa

  7.00  + za Andrzeja Krzynówka, Małgorzatę i Stanisława Marców.

7.00  + za Iwonę Wiśniewską w miesiąc po śmierci.

18.00  Zbiorowa do M.B. Nieustającej Pomocy.

18.00  + za Janinę Bartkowską (9 greg.)

10 września

Czwartek

  7.00  O łaskę zdrowia dla Patrycji i Boże błog. dla całej rodziny.

7.00  O Boże błog. i potrzebne łaski dla całej rodziny Zagrabskich.

18.00  + za Janinę Bartkowską (10 greg.)

11 września

Piątek

  7.00  + za Janinę Bartkowską (11 greg.)

7.00  W int. Grzegorza z okazji 18 urodzin oraz o Boże błog. dla sióstr: Ani i Moniki.

17.00  Ślub: Justyna Bogucka i Adrian Zięcina.

18.00  Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

18.00  W int. Katarzyny i Marcina z okazji 14 r. ślubu.

12 września

Sobota

  7.00  + za Justynę i zm. z rodziny.

7.00  + za Janinę Bartkowską (12 greg.)

17.00  Ślub: Kinga Przyborowska i Łukasz Stolarski.

18.00  + za Jacka Jankowskiego i zm. z rodz. Jankowskich i Bałków.

18.00 + za Wiesławę i Jana Ceregrów.

Intencje mszalne 30 sierpnia – 6 września 2020r.

30 sierpnia

XXII Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Leszka Maciołka w 10 r. śm.

9.00  + za Józefa Bakę w 1 r. śm.

10.30  Za Parafian.

18.00  Wypominkowa.

20.00  + za Danutę Zajec w 7 r. śm.

 31 sierpnia

Poniedziałek

  7.00  Za Ks. Sławomira, Stanisława i Wiesława, o potrzebne łaski i opiekę M.B.

18.00  + za Marię w 3 r. śm. i Edwarda w 9 r. śm. Lechów.

 1 września

Wtorek

  7.00  + za Beatę Grzędę w 1 r. śm.

7.00  + za Janinę Bartkowską (1 greg.)

18.00  + za Stefana Michalaka.

18.00 + za Stanisławę, Jana Cacko, Stefanię, Stanisława Soszków, Jadwigę,
Antoniego Woźniców, Kazimierza Popisa.

2 września

Środa

  7.00 + za Mariannę i Bronisława Falkowskich.

7.00 + za Teresę Kępińską.

18.00  Zbiorowa do M.B. Nieustającej Pomocy.

18.00  + za Janinę Bartkowską (2 greg.)

3 września

Czwartek

Wspomnienie

Św. Grzegorza

  7.00  + za Janinę Bartkowską (3 greg.)

7.00  + za Jolantę Zielecką.

18.00  O Powołania, za Ojczyznę i Radio Maryja.

4 września

Piątek

  7.00  + za Janinę Bartkowską (4 greg.)

7.00  za Parafian.

18.00  Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

5 września

Sobota

  7.00  + za Janinę Bartkowską (5 greg.)

7.00  + za Krysię.

18.00  W int. KŻR.

18.00 + za Aleksandrę, Antoniego, Jana, Władysławę, Lucjana, Tadeusza, Anielę,
Mieczysława Chojeckich, dusze w czyśćcu cierpiące.

6 września

XXIII Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Janinę Zalewską w 18 r. śm.

7.00  + za Janinę Bartkowską (6 greg.)

9.00  + za Danutę i Ludwika Sobotów, Bronisławę i Henryka Krypskich.

10.30  + za Stefana Woźnicę.

12.00  W int. Piotra z okazji 21 urodzin.

18.00  + za Eugeniusza Salwę, Jana i Władysławę Zająców.

Intencje mszalne 16 – 23 sierpnia 2020r.

16 sierpnia

XX Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Dariusza Zadrożnego.

9.00  + za Jacka Jankowskiego.

10.30  W int. Diany i Konrada z okazji 12 urodzin, o Boże błog. i opiekę M.B.

18.00  + za Eugenię w 24 r. śm. i Bolesława w 18 r. śm. Serżysko.

20.00  + za Janusza Kosickiego.

 17 sierpnia

Poniedziałek

Wspomnienie

Św. Jacka

  7.00  W int. dziękczynnej z prośbą o Bożą opiekę dla Danuty, Teresy i Danieli
Falkowskich.

 

18.00  + za Czesława Domagałę w 6 r. śm.

 18 sierpnia

Wtorek

  7.00  + za Jerzego Radzikowskiego w 18 r. śm. i rodziców: Jana i Stanisławę.

 

18.00  W int. Konrada i Emilii z okazji 3 r. ślubu, o Boże błog. dla całej rodziny.

19 sierpnia

Środa

  7.00 + za Mariannę i Bronisława Falkowskich.

 

18.00  Zbiorowa do M.B. Nieustającej Pomocy.

20 sierpnia

Czwartek

Wspomnienie

Św. Bernarda

  7.00  + za Elżbietę Kwiatkowską.

 

18.00 + za Helenę i Jerzego Ruszkowskich, zm. z rodz. Ruszkowskich,
Różalskich i Karolaków.

21 sierpnia

Piątek

Wspomnienie

Św. Piusa X

  7.00 

 

18.00  Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

22 sierpnia

Sobota

Wspomnienie

N.M.P. Królowej

  7.00  za Parafian.

 

18.00  + za Wacława, Wiktora i Janinę Witkowskich.

23 sierpnia

XXI Niedziela

Zwykła

  7.00  za Parafian.

9.00  + za Piotra Świderskiego, Jane Weiss i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30  + za Stanisława Bombika, zm. z rodz. Bombików i Jałosińskich.

18.00  W int. Wiktorii z okazji 18 urodzin, o Boże błog. i opiekę M.B.

20.00  + za Tadeusza w 30 r. śm., Lonię, Kazimierza, Karolinę i Józefa.

Intencje mszalne 9 – 16 sierpnia 2020r.

9 sierpnia

XIX Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Andrzeja Krzynówka, Zofię i Stanisława Książków.

9.00  + za Marka Modrzejewskiego.

10.30  + za Teodora Rutkowskiego i Jana Pawelskiego.

18.00  + za Władysławę w 7 r. śm., Stanisława Lusawów i Danutę Stopaj.

20.00  + za Barbarę Michalską w 1 r. śm.

 10 sierpnia

Poniedziałek

Święto

Św. Wawrzyńca

  7.00  W int. dziękczynnej z prośbą o Bożą opiekę dla Jerzego Falkowskiego.

 

18.00  W int. Dominiki z okazji 18 urodzin.

 11 sierpnia

Wtorek

Wspomnienie

Św. Klary

  7.00  O nawrócenie grzeszników w domu i rodzinie, w int. Jarka i jego rodziny.

 

18.00  + za Janusza Jakubaszka w 3 r. śm.

12 sierpnia

Środa

  7.00 + za Aleksandrę w 23 r. śm., Bolesława, Henryka, Mariana, Tadeusza,
Eugenię Nowaków, Izabelę Papis, Jana Reka.

16.00  Ślub: Daniel Korycki i Aleksandra Ciężkowska.

18.00  Zbiorowa do M.B. Nieustającej Pomocy.

13 sierpnia

Czwartek

  7.00  + za Janusza Króla.

 

18.00  + za Annę Jaworowską.

14 sierpnia

Piątek

Wspomnienie

Św. Maksymiliana

  7.00  + za Antoninę Szychowską w 6 r. śm.

 

18.00  Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

15 sierpnia

Sobota

Uroczystość

Wniebowzięcia

N.M.P.

  7.00  O łaskę uzdrowienia dla Patrycji i Boże błog. dla całej rodziny.

9.00 + za Balbinę Woźnicę, Kazimierza Nejmana, zm. z rodz. Woźniców
i Nejmanów.

10.30  Za Parafian.

12.00  Ślub: Mikołaj Żmudziński i Elżbieta Olszewska.

18.00 W int. mieszkańców ul. Andersa i Grota-Roweckiego – budowniczych
I ołtarza na Boże ciało.

20.00  W int. Weroniki i Dominika z okazji urodzin.

16 sierpnia

XX Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Dariusza Zadrożnego.

9.00  + za Jacka Jankowskiego.

10.30  W int. Diany i Konrada z okazji 12 urodzin, o Boże błog. i opiekę M.B.

18.00  + za Eugenię w 24 r. śm. i Bolesława w 18 r. śm. Serżysko.

20.00  + za Janusza Kosickiego.

Ogłoszenia parafialne, XV Niedziela Zwykła, 12 lipca 2020r.

  1. Ofiary zebrane dzisiaj na tacę są przeznaczone na remont dachu kościoła.
  2. W tym tygodniu przeżywamy:

Poniedziałek – wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, po mszy wieczornej nabożeństwo fatimskie,

Środa – wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła,

Czwartek – wspomnienie NMP z Góry Karmel,

  1. W przyszłą niedzielę będziemy zbierali ofiary do puszki przed kościołem na pojazdy dla misjonarzy.
  2. W niedzielę 26 lipca będziemy święcić pojazdy po każdej mszy świętej na parkingu przed kościołem z racji wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców.
  3. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się w naszej parafii:

Kamil Damian Zdziebłowski, kawaler i Magdalena Sarapuk, panna. Obydwoje z par. tut. Zapowiedź pierwsza.

Łukasz Markowski, kawaler z par. tut. i Izabela Maria Szymańska, panna z Par. Niepokalanego Serca Maryi w Otwocku. Zapowiedź drug..

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących pomiędzy tymi osobami proszony jest o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej. Narzeczonych polecamy modlitwie wszystkich parafian.

  1. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

Intencje mszalne 12 – 19 lipca 2020r.

12 lipca

XV Niedziela

Zwykła

  7.00 + za Stanisławę w 9 r. śm, Adama w 15 r. śm. Chwedorczuków,
Franciszka, Zdzisława i Stefana.

9.00  W int. Zofii i Mieczysława z okazji 40 rocznicy ślubu.

10.30  + za Krzysztofa Mosaka.

18.00 + za Stefanię, Marię, Ryszarda, Jana, Tadeusza, Franciszka, Stanisława,
Rozalię, Stefana, Andrzeja Staniszewskiego, Stefana, Kazimierę i Jana.

20.00  W int. Moniki i Zbigniewa z okazji 20 rocznicy ślubu.

13 lipca

Poniedziałek

Wspomnienie

Św. Andrzeja Świerada i Benedykta

  7.00   + za Janusza Króla w miesiąc po pogrzebie.

 

18.00  O zdrowie i umocnienie dla Jadwigi.

14 lipca

Wtorek

  7.00  + za Jana i Zygmunta, zm. z rodz. Trzaskowskich, Laskusów, Kąkolów.

18.00  + za Halinę i Tadeusza Jędrzejewskich.

15 lipca

Wspomnienie

Św. Bonawentury

  7.00  za Parafian.

18.00  Zbiorowa do M.B. Nieustającej Pomocy.

16 lipca

Czwartek

Wspomnienie

N.M.P. z Góry Karmel

  7.00  + za Roberta Stefanowicza w 5 r. śm.

 

18.00  W int. Konrada z okazji 18 urodzin.

17 lipca

Piątek

  7.00  + za Elżbietę Kwiatkowską.

18.00  Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

18 lipca

Sobota

  7.00  Dziękczynna za uzdrowienie Natalii.

18.00  + za Ryszarda Rybickiego w 17 r. śm.

19 lipca

XVI Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Marka Reszkiewicza i zm. z rodz. Reszkiewiczów.

9.00  + za Janusza Bargielskiego.

10.30  W int. Anny i Pawła z okazji 4 rocznicy ślubu.

18.00  + za Władysława Wiechetka w 35 r. śm.

20.00  + za Czesława i Teresę Trzaskowskich, Marię i Aleksandra Olszanków.