Intencje mszalne, 16-23 lipiec 2023 r.

16 lipca

XV Niedziela Zwykła

7:00 † za Janusza Bargielskiego w 37. r. śmierci
9:00 † za Jadwigę w 23. r. śmierci, Marka w 1. r. śmierci Dembowskich, Teresę Marton oraz Janinę Nowak
w 1. r. śmierci
10:30 Zbiorowa:

– o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Anny i Pawła Borkowskich w 7. r. ślubu

† za Henryka Kusaka z okazji imienin

† za Genowefę Kwiatkowską w 13. r. śmierci

19:00 † za Henrykę Karwowską w 29. r. śmierci

17 lipca

Poniedziałek

XV tygodnia zwykłego

7:00 
18:00  † za Lecha Muczke, Irenę, Jana Muczke, Emilię
i Kazimierza

18 lipca

Wtorek

XV tygodnia zwykłego

7:00 
18:00 – w intencji dziękczynnej za otrzymane łaski dla Natalii

19 lipca

Środa

XV tygodnia zwykłego

7:00 
18:00 Zbiorowa do MB Nieustającej Pomocy:

– o Boże błogosławieństwo i opiekę NMP dla Magdaleny
w 45. r. urodzin i dla całej rodziny

† za brata Marka w 48. r. śmierci, dziadków z obu stron

20 lipca

Czwartek

XV tygodnia zwykłego

7:00 
18:00  † za Sabinę Korzeniewską w 1. r. śmierci

21 lipca

Piątek

XV tygodnia zwykłego

7:00 – w intencji dziękczynno-błagalnej z okazji 70. r. urodzin Anny, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla jubilatki, dzieci
i wnuków
15:30 Ślub: Łukasz Bulkowski i Monika Rymuza
17:00 Ślub: Patryk Cacko i Żaneta Kantor
18:00 Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego:

† za Mirosława Kiliszka w 30. dzień po śmierci

† za Stanisława Dworaka

† za Annę, Stanisława, Tadeusza Wiśniewskich,
Czesława Domagałę

† za Jana Kaszubskiego w 30. dzień po pogrzebie

22 lipca

Sobota,

święto św. Marii Magdaleny

7:00 † za Lucynę Kowalczyk
18:00 † za zmarłych z rodziny Bąk: Ryszarda, Władysława, Mariannę, z rodziny Kąkol: Janinę, Henryka, Janinę

23 lipca

XVI Niedziela Zwykła

7:00 † za Stanisławę Jaroń w 15. r. śmierci, Stanisława Saganowskiego i zmarłych z rodziny
9:00 † za Jana Waszczuka w 6. r. śmierci
10:30 Zbiorowa:

† za Teresę Krzykowską w 1. r. śmierci

19:00 † za Stanisławę, Władysława, Czesława, Eugeniusza, Bronisława i Bronisławę