16 lipiec 2023r. – OGŁOSZENIA

„Idziemy : „Apostoł prawdy”  Bez wątpienia św. Tomasz z Akwinu był gigantem mądrości i świętości. W związku z okrągłą rocznicą – 18 lipca – jego wyniesienia na ołtarze rodzi się pytanie: Jakie znaczenie ma dziś jego nauka dla nas – ludzi żyjących w XXI w.? Ten dominikański zakonnik był jednym z najważniejszych przedstawicieli średniowiecznej filozofii i teologii. Miał – i nadal ma – głęboki wpływ na myśl Zachodu.

(Nie)wiara nastolatków” Dzieci, które przestają praktykować i odchodzą od wiary, to problem niemal każdej polskiej rodziny. Dotyka on także rodziny głęboko wierzące. Jak temu zaradzić.

   

„Gość Niedzielny” Znów zapłonęły przedmieścia. Największa od 2005 roku fala zamieszek we Francji. Sytuacja we Francji widziana oczyma ludzi wiary, kilka felietonów wybitnych postaci życia francuskiego.

 

„Mały Gość” W Małym Gościu – plansza, mapa Polski na której opisywać będziemy miejsca zwiedzone w czasie wakacji.

 

NiedzielaWiele narodów, jeden krajW Polsce od wieków obecne są mniejszości narodowe i etniczne. A ponieważ wakacyjne podróże po kraju mogą sprzyjać spotkaniom z ich przedstawicielami, warto wiedzieć, z kim ma się do czynienia. W tym numerze przybliżamy mieszkające w Polsce mniejszości Litwinów, Białorusinów, Ukraińców, Łemków, Ormian i Rosjan.

 

Już wakacje. Zachęcamy do wyboru książki katolickiej, która będzie nam towarzyszyć w dni niepogody i deszczowe wieczory.

 

                                                                                                                                                                                                   Opracował Wojciech Balas