4 czerwca 2023r. – OGŁOSZENIA

„Idziemy : „To nie opłatek” Ile szczęścia daje człowiekowi, mówi ks. prof. Marek Talar. Mówi: „Gdybyśmy w pełni pojęli Eucharystię i obecność w niej Jezusa Chrystusa, to oszalelibyśmy z powodu wielkości Boga, który jednoczy się z człowiekiem.” pisze też, Jeżeli chcemy przeżywać Mszę Świętą w sposób pełny, to powinniśmy uczestniczyć we Mszy Świętej z Komunią Świętą.

Wpatrzeni w Pana” Wystawienia Najświętszego Sakramentu często rozpoczyna się śpiewem albo wspólnym odmawianiem modlitw. Modlitwa w ciszy przed Panem Jezusem wydaje się o wiele trudniejsza. Jak w niej wytrwać?

   

„Gość Niedzielny” Tego jeszcze nie było Ponieważ Kościół się na to zgodził, w archidiecezji łódzkiej ustanowiono nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, wśród których jest dziewięć kobiet. Oprócz zakonnic są także trzy panie świeckie..

 

„Mały Gość” W Małym Gościu – konkursy, w których można zdobyć piękną książkę, lub grę. Spróbuj nagrody czekają na ciebie.

 

 NiedzielaRzeczywista obecność” Nie warto ulegać opiniom, że prawda o obecności Chrystusa w chlebie i winie jest zbyt skomplikowana. Jest taka miłość, zupełnie wyjątkowa, bezgraniczna i… doświadczana w Eucharystii. W niej Bóg daje nam siebie, bo nas kocha. Eucharystia prowadzi do bliskości z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie.

 

W sprzedaży nowy kwartalnik „Niedziela. Magazyn” Kościół – Dziedzictwo – Ojczyzna. Czasopismo poleca Tygodnik Katolicki „Niedziela”. kwartalnik „przeznaczony jest dla wszystkich, którym bliska jest tematyka historyczna, szczególnie z zakresu historii Kościoła i jego związku z narodem”. Zajdziemy w m.in. nim artykuły z dziedziny: historii papiestwa, patrystyki, materiały ukazujące tajemnice historii, aspektygeohistoryczne, żywoty świętych ich czasy, historię idei oraz historię sztuki czy historie jasnogórskie.

 

W naszym kiosku można nabyć świece, oraz plakat z wizerunkiem Bożego Miłosierdzia i ozdobić nim nasze okna w czasie procesji Bożego Ciała.

 

                                                                                                                                                                                                   Opracował Wojciech Balas