19 lutego 2023r. – POLECANE

Pokój i Dobro!!

W tym tygodniu Środa Popielcowa rozpoczynająca okres Wielkiego Postu. 

Dlatego powracam do prezentowanych już pozycji, które pomogą nam się przygotować na ten czas, a później w okresie Wielkiego Postu, będą pomocą w przygotowaniu się nam na spotkanie Zmartwychwstałego.     

 

Droga krzyżowa i Męka Pana Jezusa 

z Wenantym Katarzyńcem

Tomasz P. Terlikowski

 

„Krzyż jest nie tylko sztandarem Pana Jezusa, 

lecz także katedrą, z której naucza”

Wenanty Katarzyniec OFMConv.

 

Przeżywanie męki Pańskiej było głęboko wpisane w posługę polskiego Szarbela, ojca Wenantego Katarzyńca. Poruszające rekolekcje autorstwa zakonnika z Kalwarii Pacławskiej wprowadzają czytelnika w misterium krzyża.

 Jaką rolę w naszym życiu duchowym odgrywa grzech? Co dzieje się z duszą zanurzoną w mroku? W jaki sposób miłosierny Bóg podaje nam rękę, by uwolnić nas od zła? Sługa Boży Wenanty prowadzi nas ścieżkami wiary, wskazując drogę ku pełnemu wyzwoleniu.

 W książce, obok nieznanych konferencji o. Wenantego Katarzyńca, znajdują się także rozważania stacji drogi krzyżowej.

 

Mała droga Wenantego Katarzyńca

Rekolekcje z polskim Szarbelem

Tomasz P. Terlikowski

Znalezienie pracy, spłata wysokiego kredytu czy uzdrowienia to przykłady cudów, które potwierdzają niezwykłą moc wstawiennictwa o. Wenantego Katarzyńca. Najważniejsze jest jednak to, że polski Szarbel potrafi wyprosić prawdziwą przemianę serca, a jego nauka – poprowadzić do nawrócenia. Spisana po raz pierwszy jego „mała droga” jest duchowym drogowskazem dla wszystkich poszukujących.

Sięgnij po przygotowane przez Tomasza P. Terlikowskiego wyjątkowe rozważania o. Wenantego zaczerpnięte z jego pism, listów i nauk, inspirowane bogactwem myśli wielkich świętych: Franciszka, Ignacego Loyoli, Tomasza a Kempis, Alfonsa Marii Liguoriego czy Ludwika Marii Grigniona de Montfort.

 

       Zachęcamy też do zapoznaniu się z książką „Ostatnie Rozmowy” jest to obszerny wywiad z Ojcem Świętym Benedyktem XVI.

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                 Opracował   Wojciech Balas