5 lutego 2023r. – POLECANE

Pokój i Dobro!!

Szybko zbliża się okres Wielkiego Postu. Pragniemy przedstawić dwie pozycje, które pomogą nam się przygotować na ten czas, a później w okresie Wielkiego Postu, będą pomocą w przygotowaniu się nam na spotkanie Zmartwychwstałego.     

 

Mała droga Wenantego Katarzyńca

Rekolekcje z polskim Szarbelem

Tomasz P. Terlikowski

Znalezienie pracy, spłata wysokiego kredytu czy uzdrowienia to przykłady cudów, które potwierdzają niezwykłą moc wstawiennictwa o. Wenantego Katarzyńca. Najważniejsze jest jednak to, że polski Szarbel potrafi wyprosić prawdziwą przemianę serca, a jego nauka – poprowadzić do nawrócenia. Spisana po raz pierwszy jego „mała droga” jest duchowym drogowskazem dla wszystkich poszukujących.

Sięgnij po przygotowane przez Tomasza P. Terlikowskiego wyjątkowe rozważania o. Wenantego zaczerpnięte z jego pism, listów i nauk, inspirowane bogactwem myśli wielkich świętych: Franciszka, Ignacego Loyoli, Tomasza a Kempis, Alfonsa Marii Liguoriego czy Ludwika Marii Grigniona de Montfort.

 

   

 

Droga krzyżowa i Męka Pana Jezusa

z Wenantym Katarzyńcem

Tomasz P. Terlikowski

„Krzyż jest nie tylko sztandarem Pana Jezusa,

lecz także katedrą, z której naucza”

Wenanty Katarzyniec OFMConv.

 

Przeżywanie męki Pańskiej było głęboko wpisane w posługę polskiego Szarbela, ojca Wenantego Katarzyńca. Poruszające rekolekcje autorstwa zakonnika z Kalwarii Pacławskiej wprowadzają czytelnika w misterium krzyża.

 Jaką rolę w naszym życiu duchowym odgrywa grzech? Co dzieje się z duszą zanurzoną w mroku? W jaki sposób miłosierny Bóg podaje nam rękę, by uwolnić nas od zła? Sługa Boży Wenanty prowadzi nas ścieżkami wiary, wskazując drogę ku pełnemu wyzwoleniu.

 W książce, obok nieznanych konferencji o. Wenantego Katarzyńca, znajdują się także rozważania stacji drogi krzyżowej.

 

              Zapraszamy po Pismo Święte, komplety kolędowe i inne przedmioty, potrzebne na przygotowanie się do wizyty duszpasterskiej.,

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                 Opracował   Wojciech Balas