6 listopada 2022r. – OGŁOSZENIA

„IdziemySens śmierci” Dlaczego istnieje śmierć. Czy Bóg stworzył człowieka śmiertelnego czy nieśmiertelnego. Ojciec Jacek Salij OP, stara się nam pomóc w odpowiedzi na te pytania. ….Grzech sprowadził na nas przekleństwo śmierci…..

Mogiły rodaków na Flaminio” Na mniej znanym rzymskim cmentarzu znajduje się polski sektor, a w nim groby tych, którzy mieszkając na włoskiej ziemi, zasłużyli się dla swojej ojczyzny nad Wisłą..

 

Gość Niedzielny Dziś w „Gościu Niedzielnym” warto zwrócić uwagę na temat, który dotyczy każdego z nas – różne oblicza samotności. Co proponuje Kościół ludziom samotnym, których wokół coraz więcej?.

 

Mały Gość Niedzielny Dziś dodatek, „Moje siły specjalne”. Co kryje ten tajemniczy tytuł?  Na jakie siły mogę liczyć będąc w potrzebie?

 

NiedzielaNadużycia dotyczące kultu zmarłych” Cześć oddawana zmarłym, która dla chrześcijan jest następstwem wiary w życie pozagrobowe, zabezpieczona jest przepisami prawa kanonicznego i cywilnego. Nierzadko jednak to prawo funeralne jest łamane. Spotyka się wykroczenia, które uderzają w cześć zmarłych w wymiarze obywatelskim, a także religijnym. Wskazują one na bardzo poważny kryzys kulturowy nękający współczesne społeczeństwo. która prędzej czy później (najpóźniej na Sądzie Ostatecznym) nie wyszłaby na jaw.

Dziś specjalny dodatek – Chorągiewka NA 11 XI

 

    W kiosku są karty świąteczne. Każda karta z motywem Bożego Narodzenia, w kopercie i z opłatkiem. 

Są też kalendarze, lampiony na roraty i komplety kolędowe.

 

                                                                                                                                                                                                   Opracował Wojciech Balas