24 lipca 2022r. – POLECANE

Przyjdźcie do Mnie wszyscy!       

Jak Polska długa i szeroka, spieszą pielgrzymi, by pokłonić się Bogu ukrytemu w Najświętszym Sakramencie, swym świętym patronom, oraz swej Matce, Królowej Polski.

W swych pielgrzymkach często zatrzymujemy w stałych miejscach postoju. Z wieloma z tych, którzy nas przyjmują, żyjemy jak w rodzinie. Czasami zostawiamy im jakąś pamiątkę, upominek. Dziś chcę zaproponować jako taki upominek:

 

 

 Modlitewnik rodzinny

Zaproś Boga do swojej rodziny!.

Modlitwy zawierzenia, uzdrowienia i nadziei

 

 Modlitewnik rodzinny zawiera najpiękniejsze modlitwy, które pomogą całej twojej rodzinie dojrzewać i wzrastać w wierze. Z jego pomocą możesz wypraszać liczne łaski dla współmałżonka, modlić się o dar życia, powierzać Panu Jezusowi swoje dzieci, a także uczyć je najpiękniejszych form rozmowy z Bogiem. Obok aktów zawierzenia i wielu modlitw o wstawiennictwo świętych znajdziesz tutaj również modlitwy, za sprawą których zaprosisz Pana Jezusa do swojego życia w każdej chwili: podczas nauki, pracy, korzystania z internetu, codziennych obowiązków oraz problemów i życiowych wyzwań.

Na czas wakacji cenę polecanych modlitewników obniżamy o 40%

 

 

    Modlitewnik zawierzenia. Modlitwy na trudne czasy

Oddaj swoje życie Jezusowi!

 Biorąc do ręki ten modlitewnik, oddajmy

Chrystusowi samych siebie, rodzinę, ojczyznę,

ufając, że On sam zatroszczy się o nas.

Powierzajmy Bogu wszystkie sprawy naszego

życia, te ważne i te zwyczajne. Jeśli sobie nie

radzimy, prośmy naszego Króla: „Jezu, Ty

się tym zajmij!”, a gdy toniemy: „Panie, ratuj

mnie”. Bo tylko On jest w mocy zaradzić

naszej biedzie i obdarzyć nas szczęściem.

Z fragmentu wstępu.

 

Modlitewnik zawierzenia to wyjątkowy zbiór modlitw otwierających na nowe życie, pełne ufności i oddania Jezusowi. Zawiera akty zawierzenia oraz wezwania, które towarzyszyły w czasach niepokoju i zamętu świętym Kościoła i wiernym całego świata. Słowa pełne ufności i oddania skierowane do Ojca, Syna, Ducha Świętego i Matki Bożej są świadectwem wiary, nadziei i miłości.

Owocem tych rekolekcji jest zawierzenie się Najświętszemu Sercu, dzięki któremu możesz doświadczyć wypełnienia obietnic objawionych przez Pana Jezusa św. Małgorzacie Alacoque.