24 lipca 2022r. – OGŁOSZENIA

„IdziemyStarość jako powołanieStarzenie się nie jest złem, któremu trzeba się podporządkować, ale powołaniem, na które trzeba umieć odpowiedzieć. Osoby w podeszłym wieku – o których często wspomina na swoich kartach Pismo Święte – zawsze zajmowały w Kościele ważne miejsce, szczególnie zaś uwidacznia się to od kilkudziesięciu lat za sprawą ostatnich trzech papieży. Poświęcili Oni osobom starszym wiele encyklik, adhortacji, czy listów apostolskich. Benedykt XVI, przypominał, że Biblia postrzega długie życie jako wyraz Bożego błogosławieństwa. Papież ten częstokroć nazywał dziadków „cennym skarbem każdej rodziny” oraz „bogactwem społeczeństwa”

 

Gość NiedzielnyCzy Jezus miał rodzeństwo?” Ewangelia mówi o braciach i siostrach Chrystusa, jeden z apostołów był nawet nazywany „bratem Pańskim”. O co chodzi? Przecież wierzymy, że Jezus był jedynym synem Maryi. Rozważając tą tajemnicę musimy poznać żydowski kontekst społeczno-kulturowy. Temu poświęcony jest dzisiejszy artykuł.

 

„Mały Gość Niedzielny” Fantastyczny dodatek prowadzący nas drogą wzdłuż Wisły, gdzie będziemy zapisywać nasze wrażenia z podróży.  

 

NiedzielaŚwięty od trudnych spraw” Uzdrowienie z nowotworu lub innej ciężkiej choroby, wyroszenie upragnionego potomstwa czy rozwiązanie trudnych życiowych sytuacji – to tylko niektóre „specjalności” św. Szarbela, którego kult w Warszawie zatacza coraz szersze kręgi.

 

    Jako ucieczka od znudzenia w deszczowy wieczór i jako pomoc w zleconej nam ewangelizacji polecamy zabrać z sobą na wakacje dobrą książkę chrześcijańską.        

 

                                                                                                                                                                                                   Opracował Wojciech Balas