8 maja 2022r. – POLECANE

Pokój i Dobro!      

Zawsze i wszędzie, 

To dominikańskie pozdrowienie jest jakby wezwaniem na dzień dzisiejszy.

Świat potrzebuje pokoju, patrząc na wydarzenia na Ukrainie, jesteśmy przerażeni, okrucieństwem i barbarzyństwem najeźdźców. Zadajemy sobie pytanie, jak to możliwe, by w XXI wieku człowiek dopuszczał się takiego bestialstwa.

A gdy jeszcze słyszymy o od nowa atakującym w Chinach wirusie, gdzie zamykane są szczelnie wielomilionowe miasta, zadajemy sobie pytanie. 

Jak prosić Boga, aby odwrócił od nas te okrutne doświadczenia. 

Z pomocą przychodzi nam nowo wydany przez wydawnictwo Esprit modlitewnik.

Modlitewnik zawierzenia. 

Modlitwy na trudne czasy

 We wstępie autorzy piszą:

Oddaj swoje życie Jezusowi!

Biorąc do ręki ten modlitewnik, oddajmy

Chrystusowi samych siebie, rodzinę, ojczyznę,

ufając, że On sam zatroszczy się o nas.

Powierzajmy Bogu wszystkie sprawy naszego

życia, te ważne i te zwyczajne. Jeśli sobie nie

radzimy, prośmy naszego Króla: „Jezu, Ty

się tym zajmij!”, a gdy toniemy: „Panie, ratuj

mnie”. Bo tylko On jest w mocy zaradzić

naszej biedzie i obdarzyć nas szczęściem.

 

Pragnę polecić też drugi modlitewnik tego wydawnictwa:

 

Modlitewnik rodzinny

Modlitwy zawierzenia, uzdrowienia i nadziei

Zaproś Boga do swojej rodziny!

Modlitewnik rodzinny zawiera najpiękniejsze modlitwy, które pomogą całej twojej rodzinie dojrzewać i wzrastać w wierze. Z jego pomocą możesz wypraszać liczne łaski dla współmałżonka, modlić się o dar życia, powierzać Panu Jezusowi swoje dzieci, a także uczyć je najpiękniejszych form rozmowy z Bogiem. Obok aktów zawierzenia i wielu modlitw o wstawiennictwo świętych znajdziesz tutaj również modlitwy, za sprawą których zaprosisz Pana Jezusa do swojego życia w każdej chwili: podczas nauki, pracy, korzystania z internetu, codziennych obowiązków oraz problemów i życiowych wyzwań.