17 kwietnia 2022r. – OGŁOSZENIA

„Idziemy„Miłość poza grób” Oprócz Dwunastu szły za Nim też kobiety, były to Maria Magdalena, Joanna, Zuzanna i inne. W godzinie próby, gdy uczniowie zawiedli, one pozostały. Maria Magdalena, Maria, Salome, Joanna… Towarzyszyły Jezusowi na Golgocie. A potem były świadkami Jego zmartwychwstania, stając się niejako „przedłużeniem” grupy dwunastu apostołów. I to właśnie One, Kobiety ogłaszają Zmartwychwstanie.

Mistyka w życiu – Apokalipsa” Dla autora Apokalipsy zmartwychwstały Jezus jest „tym, który nas miłuje”. Jest to różnica w stosunku do mistyki św. Pawła, dla którego Jezus jest tym, który nas „umiłował” Warto w Zmartwychwstaniu, nie tylko Zwycięzcę śmierci, lecz także Tego, który nieustannie, nieskończenie nas miłuje.

 

Gość Niedzielny” pragnie zwrócić uwagę na teksty dotyczące zmartwychwstania Chrystusa i istoty Świąt Wielkanocnych oraz na materiał o tym, w jaki sposób świętują Wielkanoc grekokatolicy i prawosławni.

 

„Mały Gość Niedzielny” Obrazek z modlitwą do Świętego Michała Archanioła, orędownika i obrońcy przed złym duch.  

 

Niedziela” „Lęk i radość”. Wydarzenie Wielkiej Nocy po dziś dzień wywołuje te same uczucia, które towarzyszyły kobietom, gdy zajrzały do pustego grobu Chrystusa – lęk i radość. U tych, którzy chętnie usunęliby Jezusa ze świata przez prześladowanie i odrzucenie Jego Kościoła, przez szyderstwo, nienawiść albo zamierzoną obojętność wobec Niego, przy czytaniu tego fragmentu – o ukazaniu się Zmartwychwstałego niewiastom – pojawia się lęk. U tych, którzy uwierzyli Jego słowom – radość. Zapewne bez głębszego zastanowienia uznamy, że należymy wyłącznie do tej drugiej grupy, która uważa, iż Jego zmartwychwstanie jest powodem do wszechogarniającej radości. Bądźmy jednak szczerzy – czy nigdy nie wyrzuciliśmy Jezusa ze swoich myśli i swojego serca przez jakieś niewłaściwe zachowanie lub działanie?.

 

Jest reszta świec Caritas, Czy kogoś z nas nie zabrakło w gronie pomagającym ludziom, którzy pomocy potrzebują?. 

Zachęcamy do zakupu ciekawych książek na upominek wielkanocny. 

Zaproszenia na uroczystość I Komunii Świętej, ciekawe książki i pamiątki, oraz karty z życzeniami tylko w naszym kiosku.

 

                                                                      Opracował Wojciech Balas