10 kwietnia 2022r. – OGŁOSZENIA

„Idziemy„Czekając na Zmartwychwstanie”?” Z perspektywy chrześcijańskiej wiary wydarzenia Wielkiego Tygodnia mają najwyższą rangę. – mówi bp. Romuald Kamiński. Z perspektywy chrześcijańskiej wiary w naszym doczesnym życiu nie doświadczamy wydarzeń większej rangi niż te, które przypadają w Wielkim Tygodniu. Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Pana Jezusa są wydarzeniami decydującymi o naszym zbawieniu. 

Mistyka w życiu – Ewangelie” Cztery Ewangelie uzupełniają się nawzajem nie tylko w przekazywaniu obrazu osoby i życia Jezusa, ale także w relacjonowaniu i interpretacji rozmaitych doświadczeń mistycznych..

„Tułaczy los Madonny” Matka Boża Latyczowska zwana była niegdyś Patronką Podola, Wołynia i Ukrainy, Patronką uchodźców. Jej cudowny wizerunek od kilkudziesięciu lat znajduje się w Polsce.

 

Gość Niedzielny” Dziś kolejna płyta audiobooka Pisma Świętego a na niej księgi Izajasza, Jeremiasza i Barucha.

A na stronie tytułowej od HOSANNA do UKRZYŻUJ! Oto opis całej Niedzieli Palmowej, podobnie dzieje się w życiu każdego człowieka. Dokonuje się wywyższenie Sługi Bożego, gdy człowiek “wszczepiony w Jezusa Chrystusa” w sakramencie chrztu uznaje Go za swego Zbawiciela i Pana. Mijają jednak chwile entuzjazmu i człowiek zaczyna “szemrać” we własnym sercu, stwierdza o nauce Jezusa: “trudna jest ta mowa”

 

„Mały Gość Niedzielny” Obrazek z modlitwą do Świętego Michała Archanioła, orędownika i obrońcy przed złym duch.  

 

Niedziela” „Miłosierny gniew Boga?”. Wojna na Ukrainie spowodowała u niektórych pytanie, a u innych nawet twierdzenie, że konflikt ten jest skutkiem Bożego gniewu. Jednak czy Bóg może wpadać w gniew? Jak rozumieć zagniewanie Stwórcy? Ten artykuł pomoże nam zrozumieć, że miłosierdzie i Gniew Boży nie wykluczają się nawzajem.

 

 Są jeszcze świece Caritas, przyłącz się do pomagającym tym, które potrzebują naszej pomocy. 

 

Zachęcamy do zakupu ciekawych książek na upominek wielkanocny. Warto pomyśleć wcześniej, dopóki jest większy wybór.

 

                                                                      Opracował Wojciech Balas