3 kwietnia 2022r. – POLECANE

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus!

Przed nami jeszcze dwa tygodnie na modlitwy i towarzyszenie Jezusowi na Jego modlitwie.

Dlatego chciałbym polecić książki, które będą pomocą w naszej modlitwie.

  „40 dni z Jezusem  Rekolekcje ze słowami Jezusa”  

 Jezus mówi do ciebie. Usłysz Go!        

Ta książka stanowi niezwykłe doświadczenie rozmowy z Jezusem rozpisanej na czterdzieści dni, która może stać się podstawą osobistych rekolekcji, szczególnie w okresie Wielkiego Postu. Bóg, w trakcie oczekiwania na Zmartwychwstanie, przekazuje nam swoje słowa na każdy dzień tego niezwykłego czasu.

40 dni z Jezusem to wyjątkowy zapis rozmów z Synem Bożym, które przemienią twoje życie, podobnie jak te zamieszczone w książce Jezus mówi do ciebie. Dzięki lekturze modlitewnych zapisków Sarah Young czas tych rekolekcji stanie się głębokim przeżyciem Bożej miłości. Zanotowane przez autorkę słowa pozwolą ci codziennie wzbudzić w sercu pragnienie bliskości Chrystusa oraz lepiej pojąć to, jak bardzo Bóg chce w naszym życiu czynić cuda i prowadzić nas do wiecznego szczęścia w niebie.

 

Oraz 

„Droga krzyżowa i Męka Pana Jezusa z Wenantym Katarzyńcem.” „Nieznane teksty rekolekcji pasyjnych polskiego Szarbela”

Krzyż jest nie tylko sztandarem Pana Jezusa, lecz także katedrą, z której naucza” 

Przeżywanie męki Pańskiej było głęboko wpisane w posługę polskiego Szarbela, ojca Wenantego Katarzyńca. Poruszające rekolekcje autorstwa zakonnika z Kalwarii Pacławskiej wprowadzają czytelnika w misterium krzyża.

 Jaką rolę w naszym życiu duchowym odgrywa grzech? Co dzieje się z duszą zanurzoną w mroku? W jaki sposób miłosierny Bóg podaje nam rękę, by uwolnić nas od zła? Sługa Boży Wenanty prowadzi nas ścieżkami wiary, wskazując drogę ku pełnemu wyzwoleniu.

 W książce, obok nieznanych konferencji o. Wenantego Katarzyńca, znajdują się także rozważania stacji drogi krzyżowej.