Ogłoszenia parafialne, XXXI Niedziela Zwykła, 31 października 2021 r.

  1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna 31. tydzień okresu zwykłego. Jutro przypada Uroczystość Wszystkich Świętych, która należy do tak zwanych świąt nakazanych, czyli mamy obowiązek tego dnia uczestniczyć we Mszy św. W naszej Parafii obowiązuje tego dnia porządek niedzielny. Po wieczornej Mszy św. zapraszam na procesję w intencji wiernych zmarłych. We wtorek, 2. listopada wspominamy wszystkich wiernych zmarłych. Tego dnia będzie o godz. 9.00 dodatkowa Msza św., a po niej procesja w intencji zmarłych. O godz. 17.30 odmówimy w intencji zmarłych różaniec. W czwartek 4. listopada wspominamy św. Karola Boromeusza.
  2. Listopad jest miesiącem szczególnej pamięci za zmarłych. Uzyskiwane odpusty można ofiarować w ich intencji. Decyzją Penitencjarii Apostolskiej można tak czynić przez cały listopad, a nie tylko przez osiem dni. Warunkiem uzyskania odpustu jest nawiedzenie cmentarza lub kościoła oraz wypełnienie zwykłych warunków, tj. przystąpienie do komunii św. w dniu nawiedzenia i odmówienie modlitw Ojcze nasz i Wierzę w Boga i jakiejkolwiek modlitwy w intencjach wyznaczonych na dany dzień przez papieża. Ponadto na mocy watykańskiego dekretu osoby starsze, chore i pozostałe, które nie mogą opuścić domu, na przykład z powodu restrykcji nałożonych przez władze w ich miejscach pobytu, mogą uzyskać odpust zupełny na drodze duchowej łączności ze wspólnotą wiernych i modlitwy za zmarłych.
  3. W sobotę 6. listopada spodziewamy się nawiedzenia kopii obrazu Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy i Strażniczki Polski. Obraz pozostanie z nami przez tydzień do 13 listopada. Po przywitaniu odmówimy różaniec. Po Mszy wieczornej odbędzie się odczyt o historii cudownego wizerunku. Informacje o porządku nabożeństw będą podawane na bieżąco.
  4. Ponawiamy zaproszenie w związku z zamiarem utworzenia Dziecięcego Koła Różańcowego. Koło to jest zawiązywane tylko na jeden rok. Intencją codziennej modlitwy jest modlitwa za rodziców. Zobowiązania członka Koła to codzienna modlitwa jednym dziesiątkiem różańca (1x Ojcze nasz; 10x Zdrowaś Maryjo; 1x Chwała Ojcu; 1x O mój Jezu) To 5 minut codziennej modlitwy w intencji rodziców. Zapraszamy do uczestnictwa. Aby Koło powstało potrzebne jest 20 osób. Zainteresowani proszeni są o kontakt z ks. Przemysławem.
  5. Dziękuję wszystkim za wszelką pomoc związaną z utrzymaniem porządku w kościele i wokół.