Błogosławieni, módlcie się za nami!

Błogosławiony Stefan kard. Wyszyński

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Stefana:

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś Kościołowi błogosławionego Stefana, biskupa, pasterza dobrego i mężnego; spraw, za jego wstawiennictwem, abyśmy służyli tylko Tobie, Jedynemu Bogu, wiernie żyli Ewangelią i miłowali każdego człowieka. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Błogosławiona Matka Elżbieta Róża Czacka

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Elżbiety:

Boże, źródło wszelkiej świętości, który powołałeś błogosławioną Matkę Elżbietę do służenia Tobie w niewidomych na duszy i ciele i obdarzyłeś ją męstwem w dźwiganiu krzyża dla zadośćuczynienia za duchową ślepotę ludzi, za jej wstawiennictwem udziel nam łaski, o które z pokorą i ufnością Cię prosimy, dla większej chwały Trójcy Przenajświętszej. Amen.