Intencje mszalne 15 – 22 sierpnia 2021r.

15 sierpnia

Niedziela

Uroczystość
Wniebowzięcia NMP

  7.00  + za Jana i Franciszkę Galasów, Jana Żmudzina i Andrzeja Brudzińskiego.
  9.00 + za Balbinę Woźnicę, Kazimierza Nejmana, zm. z rodz. Woźniców i Nejmanów.
10.30  W int. Jolanty i Czesława Ziemskich z okazji 25 rocznicy ślubu.
18.00  W int. Magdaleny z okazji urodzin, o nawrócenie i pójście drogą wiary.
 16 sierpnia

Poniedziałek

  7.00  + za Helenę Woźniak.
18.00  + za Czesława Domagałę w 7 r. śm., Annę i Stanisława Wiśniewskich.
 17 sierpnia

Wtorek

Wspomnienie
Św. Jacka

  7.00  O zdrowie i potrzebne łaski dla Ks. Rafała.
18.00  + za Jacka Jankowskiego.
18 sierpnia

Środa

  7.00  + za Jerzego w 19 r. śm., Jana i Stanisławę.
18.00  Zbiorowa do M.B. Nieustającej Pomocy:

* + za Bogusławę Pucyk i zm. z rodz.

 

19 sierpnia

Czwartek

  7.00  + za Annę Bielak w 1 r. śm.
18.00  W int. Emilii i Konrada z okazji 4 rocznicy ślubu.
20 sierpnia

Piątek

Wspomnienie
Św. Bernarda

  7.00  + za Mariannę i Bronisława Falkowskich.
18.00  Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego:

* + za Krzysztofa Głaszczkę miesiąc po pogrzebie;

* + za Bogumiłę w 1 r. śm., zm. z rodz. Skarżyńskich i Błaszkiewiczów;

* + za Annę Skoczeń w 4 r. śm. i Mieczysława Skoczenia miesiąc po pogrzebie.

21 sierpnia

Sobota

Wspomnienie
Św. Piusa X

  7.00  + za Piotra Świderskiego, Jane Wais w 15 r. śm., zm. z rodz. Danowskich.
16.00  Ślub: Bartłomiej Rękawek i Dominika Beksa.
18.00  + za Wacława, Janinę i Wiktora Witkowskich.
22 sierpnia

XXI
Niedziela Zwykła

  7.00  + za Ludwika i Danutę Sobotów, Bronisławę i Henryka Krypskich.
  9.00  + za Danutę Zajec w 8 r. śm.
10.30  + za Włodzimierza Kraśniewskiego w 1 r. śm.
18.00  + za Krystynę Nowak.