18 kwietnia 2021r.

Nadal prowadzimy sprzedaż świec Caritas, pamiętajmy o tych, którzy czekają na pomoc, dla nich przeznaczony jest dochód ze sprzedaży świec.

     Jest jeszcze dodatek Gościa Niedzielnego o św. Józefie, osoby zapisane mogą odbierać, przyjmujemy też nowe zapisy.

Jest kolejny numer Miłujcie się, Egzorcysta i Oremus na maj.

                               

A w „Idziemy” „Biblia na Pustyni Judzkiej” Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się rekolekcje wielkopostne prowadzone w Idziemy przez ks. Waldemara Chrostowskiego. Dziś ten wspaniały biblista pisze o odkrytych na Pustyni Judzkiej, zwojach zawierających fragmenty Pisma Świętego, które dziś znajdują się w specjalnie wybudowanej świątyni.

Wybrana przez Boga” Była współczesną mistyczką z darem niewidzialnych stygmatów. Alicja Lenczewska zostawiła dzienniki rozmów z Panem Jezusem, a w nich przesłanie, w jak bliską relację z Nim może wejść każdy.

A także „Kto usunie kleszcza” Jak ustrzec się kleszczy i co robić, jeżeli już zostaniemy przez nie zaatakowani.

 

NiedzielaDowód na istnienie Boga” Nie wystarczy być dobrym, żeby być świętym. Mówi ks. Bogusław Turek. – Łatwo jest mówić o świętości, trudniej jest być świętym. Jako ludzie wiary wiemy, że świętość jest naszym celem, choć niektórym wydaje się zbyt odległa, a wręcz nieosiągalna. uspokajamy więc sumienie słowami: wystarczy, że będę dobry. I tak dobroć staje się naszym celem, łatwiejszym do osiągnięcia niż świętość.

Jak nie stać się łupem diabła..”  Egzorcysta o. François-Marie Dermine, dominikanin, analizuje wypowiedzi papieża Franciszka o szatanie.

 

Gość Niedzielny” – o realizowanym w Polsce, a wyjątkowym w skali  światowej projekcie rehabilitacji osób, które przeszły COVID-19. Powikłania, jak alarmują lekarze, zostaną z nami na lata i trzeba podjąć działania, żeby z nimi walczyć.

 

W „Małym Gościu Niedzielnym” O grobowcu wykutym w skale, gdzie złożono umęczone ciało Pana Jezusa a żołnierze zabezpieczyli grób wielkim kamieniem. Opieczętowali wejście i z polecenia Piłata pełnili straż. Bali się, żeby nikt nie wykradł Jezusa…