Intencje Mszalne 7 – 14 marca 2021r.

7 marca

III Niedziela
Wielkiego Postu

I ndz.

Rekolekcje

  7.00  + za Adama Chwedorczuka w 16 r. śm., Stanisławę, Franciszka, Zdzisława,
Stefana.

9.00  + za Kazimierza Najmana, jego rodziców i rodzeństwo.

10.30  + za Wiktora, Stefanię i Piotra Goździków.

12.00  Int. KŻR: + za Ks. Prałata Jana Andrzejewskiego.

12.00  + za Antoniego Antosa (7 greg.).

18.00  + za Kazimierza Markowskiego

20.00  + za Eugenię w 3 r. śm.

 8 marca

Poniedziałek

Rekolekcje

  7.00  + za Antoniego Antosa (8 greg.).

9.00  Za Parafian.

17.00  Za Parafian.

18.00  + za Mariana Ruszpela w 16 r. śm.

20.00  + za Kazimierę Jaworską w miesiąc po pogrzebie.

 9 marca

Wtorek

Rekolekcje

  7.00  + za Helenę Śluzek w 20 r. śm.

9.00  Za Parafian.

17.00  + za Zenona Dziubaka w miesiąc po pogrzebie.

18.00  + za Sabinę, Mariannę, Stanisława Goździków, Dawida Leśniewskiego.

20.00  + za Antoniego Antosa (9 greg.).

10 marca

Środa

Rekolekcje

  7.00  + za Annę w 11 r. sm.

9.00  Za Parafian.

17.00  + za Kazimierę Jaworską (od pracowników przedszkola).

18.00  Zbiorowa do M.B. Nieustającej Pomocy.

20.00  + za Antoniego Antosa (10 greg.).

11 marca

Czwartek

  7.00  + za Piotra i Feliksę, zm. z rodz. Reszkiewiczów.

7.00  + za Mariana i Pelagię Papieżów.

18.00  + za Antoniego Antosa (11 greg.).

12 marca

Piątek

  7.00  + za Antoniego Antosa (12 greg.).

18.00  Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

18.00  + za Bronisława, Annę i Wotolda Teperków.

13 marca

Sobota

  7.00  + za Antoniego Antosa (13 greg.).

7.00  O Boże błog. i dary Ducha Św. dla Krystyny z okazji imienin.

18.00  + za Jana Urbaniaka w 6 r. sm.

18.00  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o silną wiarę dla dzieci i wnucząt
oraz o Boże błog. dla całej rodziny.

14 marca

IV Niedziela
Wielkiego Postu

  7.00  + za Antoniego Antosa (14 greg.).

9.00  + za Antoninę, Czesława i Adama Więckowskich.

10.30  + za Stanisławę, Julię, Stanisława, Piotra Maraszków, Marka Rudzkiego.

12.00  O Boże błog. i opiekę M.B. dla Ks. Andrzeja Jakubaszka z okazji urodzin.

16.00  Msza św. dla przygotowujących się do I Komunii Świętej.

18.00 + za Włodzimierza, Stanisława, Wiesławę, zm. z rodz. Grzegorzewskich
i Koszewskich.