10 lutego 2021r.

Do pracy z dziećmi:
Katechizm – pytania 45-48 i 70-78
Zachęcam do aktywnego uczestniczenia z dziećmi we Mszy Świętej: odpowiedzi na słowa kapłana, wykonywanie odpowiednich gestów, śpiew (również wtedy, gdy korzystacie z transmisji TV).
Spotkania:
Rodzice: 16 marca g.19.00, 13 kwietnia g. 19.00
Dzieci i rodzice: 14 lutego g. 10.30, 14 marca g.16.00, 18 kwietnia g.16.00 (dodatkowe msze w kościele w marcu i kwietniu tylko dla dzieci pierwszokomunijnych i rodziców).
Na mszę dzieci przynoszą modlitewniki.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.