Intencje Mszalne 22 – 29 marca 2020r.

22 marca

IV Niedziela
Wielkiego Postu

  7.00  + za Zofię i Tomasza Kruków, Marię i Franciszka Kubasów, zm. z rodz.
Kruków i Kubasów.9.00  + za Ireneusza Pisarskiego w 11 r. śm., Franciszkę i Henryka.

10.30  + za Jadwigę Bala (22 greg.).

12.00  + za Małgorzatę Borowską.

18.00  + za Mariana Kowalskiego.

23 marca

Poniedziałek

  7.00  + za Jadwigę Bala (23 greg.).

7.00  + za Piotra Świderskiego i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00  + za Józefa i Olgę Gołuchów.

18.00  W intencjach Matki Bożej Królowej Pokoju.

24 marca

Wtorek

  7.00  + za Jadwigę Bala (24 greg.).

7.00  W int. Małgorzaty z okazji 60 urodzin.

18.00  + za Kazimierę, Marię i Ewę Jachimkowskie.

18.00  W int. Barbary z okazji urodzin.

25 marca

Środa

Uroczystość

Zwiastowania Pańskiego

  7.00  + za Jadwigę Bala (25 greg.).

7.00  W int. Wojciecha z okazji 12 urodzin, o Boże błog. i opiekę M.B.

9.00  + za Mariannę i Adolfa Falkowskich, Bronisławę, Stasia i Anielkę.

18.00  Zbiorowa do M.B. Nieustającej Pomocy.

18.00  W intencjach Matki Bożej Królowej Pokoju.

26 marca

Czwartek

  7.00  + za Jadwigę Bala (26 greg.).

7.00  W intencjach Matki Bożej Królowej Pokoju.

18.00  + za Józefa Gorzkowskiego w 20 r. śm.

27 marca

Piątek

  7.00  + za Jadwigę Bala (27 greg.).

7.00  W intencjach Matki Bożej Królowej Pokoju.

18.00  Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

28 marca

Sobota

  7.00  + za Jadwigę Bala (28 greg.).

7.00  W intencjach Matki Bożej Królowej Pokoju.

18.00  + za Juliannę, Antoniego, Stefana Szymańskich.

18.00  + za Michała Osicę w 10 r. śm.

29 marca

V Niedziela
Wielkiego Postu

  7.00 + za Agnieszkę, Antoniego i Tadeusza Sulejewskich, Genowefę, Zygmunta
i Zbigniewa Ciarów.9.00  + za Jerzego Gaca w 4 r. śm.

10.30  + za Jadwigę Bala (29 greg.).

12.00  + za Bronisławę, Aleksandra, Henryka Zawadków, Jana i Helenę Żołądek.

12.00  + za Alicję Melzacką w 11 r. śm.

18.00  Wypominkowa.