Wieczór Młodych – Góra Tabor

Zapraszamy serdecznie wszystkich młodych !!!

EUCHARYSTIA  –  ADORACJA  –  FORMACJA  –  AGAPA  –  WSPÓLNOTA

Pozwól się przemienić !!!

Już w najbliższą niedzielę 8 grudnia 2019

Startujemy o 18:00

Temat:  KIM JESTEM ?  #MaszWiadomość