Intencje mszalne 15 – 22 września 2019 r.

15 września

XXIV Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Genowefę Wiechetek.

9.00  + za Wiesławę Bakę w 23 r. śm.

10.30 + za Eugeniusza w 25 r. śm., Bronisława i Bronisławę, Wacława, Stanisławę i Czesława.

12.00  W int. Piotra z okazji 20 urodzin.

18.00  + za Balbinę, Krystynę, Józefa, Kazimierza, Henryka Woźniców.

16 września

Poniedziałek

Wspomnienie

Św. Korneliusza
i Cypriana

  7.00  Za Parafian.

 

18.00  + za Leokadię Kaczmarczyk.

17 września

Wtorek

Wspomnienie

Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

  7.00  + za Helenę, Jana, Bronisławę, Aleksandra, Wiesławę, Tadeusza, Pawła,
zm. z rodz. Rogalów, Moreniów, Kostyrów i Basajów. 

18.00  + za Felicję Całkę w 1 r. śm.

18 września

Środa

Święto

Św. Stanisława Kostki

  7.00  Za Parafian.

 

18.00  Zbiorowa do MB Nieustającej Pomocy.

19 września

Czwartek

  7.00  + za Jacka Michalczyka.

 

18.00  + za Stanisława i Antoninę Michalczyków, Pelagię, Stefana i Janinę.

20 września

Piątek

Wspomnienie

Św. Andrzeja Kim Taegon i Towarzyszy

  7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla dzieci
i wnuków. 

18.00  Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

18.00  + za Eugeniusza Jakubaszka w 15 r. śm.

21 września

Sobota

Święto

św. Mateusza

  7.00  + za Andrzeja Kazałę.

17.00  Ślub: Edyta Sitkiewicz i Piotr Cygan.

18.00  + za Władysława Turka, Kazimierza i Sławomira Zająców.

18.00  + za Marka Rudzkiego.

22 września

XXV Niedziela

Zwykła

  7.00  + za Krzysztofa Ziarkowskiego i Mirosława Jurka.

9.00  + za Wiesława Pola w 3 r. śm.

10.30  + za Kazimierza Markowskiego.

12.00  W int. Małgorzaty i Mirosława Kalickich z okazji 14 r. ślubu.

18.00  + za Anielę, Jana i Henryka Wypychów.