Intencje mszalne 13 – 20 stycznia 2019r.

13 stycznia

Niedziela

Święto

Chrztu Pańskiego

  7.00 + za Stanisławę, Zygmunta, Jerzego, Jolę, Elżbietę Paśników, Jadwigę
Purzycką.9.00  + za Wita Fijkę w 5 r. śm.10.30  + za Krystynę i Romana Żelazków.

12.00  W int. Pawła z okazji 10 urodzin.

18.00  + za Bogusława Płochowskiego w 2 r. śm.

14 stycznia

Poniedziałek

  7.00  Za Parafian.

18.00  + za Antoniego Kosickiego w 30 r. śm.

15 stycznia

Wtorek

  7.00  

18.00  + za rodziców, braci, siostry, zm. z rodz. Poniatowskich.

16 stycznia

Środa

  7.00  + za Mariannę Bieńko w 17 r. śm., Stanisława, Henryka i Józefa.

7.00  + za Annę, Józefa i Mirosława Ziółkowskich.

18.00  Zbiorowa do MB Nieustającej Pomocy.

17 stycznia

Czwartek Wspomnienie

Św. Antoniego Opata

  7.00  + za Stefana Nowaka

18.00  + za zmarłych cierpiących w czyśćcu.

18 stycznia

Piątek

Tydzień Ekumeniczny

  7.00 

18.00  Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

18.00  W int. Stanisława z okazji 69 urodzin.

19 stycznia

Sobota

Wspomnienie

Św. Józefa Pelczara

Tydzień Ekumeniczny

  7.00

18.00 + za Jana Perdiana w 3 r. śm., Stanisławę i Kazimierza Gadomskich,
Szczepana i Helenę Perdianów.

18.00  + za Barbarę Halkiewicz w 2 r. śm.

20 stycznia

II Niedziela

Zwykła

Tydzień Ekumeniczny

  7.00  + za zmarłych dziadków i babcie.

9.00  + za Jadwigę Gryglas w 21 r. śm., Jana i Irenę Balcerzaków, Stanisławę
Szpeier, zm. z rodz. Gryglasów i Balcerzaków.

10.30  + za Barbarę Rosiak w 13 r. śm.

12.00  W int. Macieja Danisa z okazji 18 r. urodzin.

18.00  + za Stanisławę Książek w 4 r. śm. oraz Eugenię Wójcik w 16 r. śm.