Intencje mszalne 6 – 13 maja 2018r.

6 maja

VI Niedziela

Wielkanocy

I ndz. mieś.

    7.00  Int. KŻR

9.00  + za Mieczysława Niziołka.

10.30  + za Piotra Świderskiego (6 greg.).

12.00  + za Konrada Borkowskiego.

18.00  + za Zbigniewa i Leszka Mroziewiczów.

7 maja

Poniedziałek

  7.00  + za Piotra Świderskiego (7 greg.).

7.00  + za Janinę i Józefa Mikoluków.

18.00  + za Stanisławę, Jana Cacko, Stanisława, Stefanię Soszków, Jadwigę,
Antoniego Woźniców, Kazimierza Popisa.

8 maja

Wtorek

Uroczystość

Św. Stanisława

  7.00  + za Piotra Świderskiego (8 greg.).

7.00  + za Jerzego, Stanisławę, Balbinę, Mariannę, Bronisława, zm. z rodz.
Niewiarowskich i Kalinowskich.

18.00  + za Stanisławę i Stanisława Balasów.

18.00 + za Bolesława Wojdę w 3 r. śm. i rodziców: Mariannę i Mariana
Wojdów.

9 maja

Środa

  7.00  + za Piotra Świderskiego (9 greg.).

7.00 W int. Patrycji z okazji 18 urodzin, o Boże błog. dla niej i całej
rodziny oraz o dary Ducha Świętego w podejmowaniu decyzji.

18.00  Bierzmowanie.

10 maja

Czwartek

  7.00  + za Piotra Świderskiego (10 greg.).

7.00  O Boże błog. i potrzebne łaski dla kl. Przemysława z okazji 21 ur.

18.00 + za Wincentyna, Zygmunta, Stanisława, Annę, Wiktora Piotrowskich

18.00  + za Edwina Siłaczaka w 5 r. śm.

11 maja

Piątek

  7.00  + za Piotra Świderskiego (11 greg.).

7.00  + za Bogdana Bogusza w 4 r. śm., jego rodziców i siostrę Grażynę.

18.00  Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

18.00  + za Alinę Stefanowicz.

12 maja

Sobota

  7.00  + za Piotra Świderskiego (12 greg.).

7.00  O zdrowie i umocnienie dla Jadwigi.

18.00 + za Jana w 5 r. śm., rodziców Juliannę i Bronisława, siostry:
Henrykę i Czesławę  z rodz. Łopieńskich.

18.00 + za Stanisława Trzpil i Zofię Michalak.

13 maja

VII Niedziela

Wielkanocy

Uroczystość

Wniebowstąpienia

Pańskiego

  7.00  + za Zofię Bilską i Wiesława Sucheckiego.

9.00  W int. dziękczynnej w 25 r. ślubu Marka i Agnieszki z prośbą o Boże
błog. dla jubilatów i ich dzieci.

10.30 + za Cecylię Pol, Jana Czarnego, Aleksandrę i Wincentego
Czarczyńskich.

12.00  + za Piotra Świderskiego (13 greg.).

18.00 + za Stanisława Jankowskiego w 23 r. śm. oraz brata Stanisława
Piotrowskiego.