Intencje mszalne 29 kwietnia – 6 maja 2018r.

29 kwietnia

V Niedziela

Wielkanocy

  7.00 Dziękczynna za 50 lat życia Marka Korpantego z prośbą o Boże błog.

9.00  + za Władysławę w 10 r. śm. i Zbigniewa Popisów oraz Małgorzatę
Płużańską.

10.30  + za Genowefę Baranowską w 1 r. śm. oraz Mariannę Zawadkę.

12.00 W int. Tadeusza i Elżbiety z okazji 50 r. ślubu, o Boże błog.
dla jubilatów oraz ich dzieci i wnuków.

18.00  Wypominkowa.

30 kwietnia

Poniedziałek

  7.00  O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla rodziny i znajomych.

18.00  + za Genowefę i Jana Chojnowskich.

1 maja

Wtorek

  7.00  + za Piotra Świderskiego (1 greg.).

16.00  Ślub: Paweł Borko i Karolina Kander.

18.00  + za Sylwestra Grąbczewskiego w 2 r. śm.

2 maja

Środa

Wspomnienie

Św. Atanazego

  7.00  + za Piotra Świderskiego (2 greg.).

18.00   Zbiorowa do MB Nieustającej Pomocy.

3 maja

Czwartek

Uroczystość

NMP Królowej Polski

I czw. mieś.

  7.00  + za Piotra Świderskiego (3 greg.).

9.00  + za Helenę i Stanisława Rudzkich.

10.30  + za Antoninę i Stanisława Michalczyków.

12.00  O Boże błog. i potrzebne łaski dla Wiktorii z okazji 10 ur.

18.00  O powołania, za Ojczyznę i Radio Maryja.

4 maja

Piątek

Wspomnienie

Św. Floriana

I pt. mieś.

  7.00  + za Piotra Świderskiego (4 greg.).

18.00  Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

18.00  + za Janusza Banaszka w miesiąc po pogrzebie.

5 maja

Sobota

I sob. mieś.

  7.00  + za Piotra Świderskiego (5 greg.).

18.00  + W int. KŻR – w int. Filipa i jego rodziców, o łaskę zdrowia.

18.00 + za Paulinę Klimek w 17 r. śm, zm. z rodz. Klimków
i Michalczuków.

6 maja

VI Niedziela

Wielkanocy

I ndz. mieś.

  7.00  Int. KŻR

9.00  + za Mieczysława Niziołka.

10.30  + za Piotra Świderskiego (6 greg.).

12.00  + za Konrada Borkowskiego.

18.00  + za Zbigniewa i Leszka Mroziewiczów.