Intencje mszalne, 22 – 29 kwietnia 2018r.

22 kwietnia

IV Niedziela

Wielkanocy

  7.00  + za Annę Rombel, tatę Stanisława i brata Stanisława.

9.00  + za Helenę Skoczek w 5 r. śm., Jana i Kazimierza Skoczków.

10.30  + za Krystynę, Ryszarda, Romana i Zbigniewa Opalów.

12.00  Dziękczynna w 24 r. ślubu Katarzyny i Tomasza Pielaków.

18.00  O Boże błog., prawdziwą miłość i zdrowie dla Katarzyny z okazji
urodzin.

23 kwietnia

Poniedziałek

Uroczystość

Św. Wojciecha

  7.00  + za Piotra Świderskiego i zmarłych w czyśćcu.

7.00  + za Leokadię i Jana Piętków oraz Zofię Gawłowską.

18.00  + za Adama Mańkowskiego w 4 r. śm.

24 kwietnia

Wtorek

  7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i łaskę zdrowia dla Jerzego
Falkowskiego i jego rodziny.18.00  + za Jerzego Gaca.
25 kwietnia

Środa

Święto

Św. Marka

  7.00  + za Jerzego i Wojciecha Kuźnickich.

18.00   Zbiorowa do MB Nieustającej Pomocy.

26 kwietnia

Czwartek

  7.00

18.00 + za Zofię w 12 r. śm., Aleksandra, Mariana, Stanisława
i Franciszkę Górskich oraz Tadeusza Michalskiego.

27 kwietnia

Piątek

  7.00  Za parafian.

18.00  Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

28 kwietnia

Sobota

  7.00  + za Eugenię Wysocką w miesiąc po pogrzebie.

18.00  + za Stanisława Czmocha, jego żonę Władysławę i ich rodziców.

18.00  + za Tadeusza, Kazimierę, Leokadię Zawadków.

29 kwietnia

V Niedziela

Wielkanocy

  7.00 Dziękczynna za 50 lat życia Marka Korpantego z prośbą o Boże błog.

9.00  + za Władysławę w 10 r. śm. i Zbigniewa Popisów oraz Małgorzatę
Płużańską.

10.30  + za Genowefę Baranowską w 1 r. śm. oraz Mariannę Zawadkę.

12.00 W int. Tadeusza i Elżbiety z okazji 50 r. ślubu, o Boże błog.
dla jubilatów oraz ich dzieci i wnuków.

18.00  Wypominkowa.