Intencje mszalne 18 – 25 marca 2018r.

18 marca

V Niedziela

Wielkiego Postu

  7.00  + za Kazimierza Markowskiego (19 greg.).

9.00  + za Sylwestra Grombczewskiego i zm. z rodz. Kłysiaków.

10.30  + za Olgę i Józefa Gołuch.

12.00  W int. Aleksandry Janiszewskiej z okazji 12 urodzin.

18.00  + za Stefana, Stefanię i Wacława Kurasik.

19 marca

Poniedziałek

Uroczystość

Św. Józefa

  7.00  + za Kazimierza Markowskiego (20 greg.).

9.00  + za Józefa Gorzkowskiego i Roberta Cacko.

18.00  + za Tadeusza Bielaka i jego rodziców.

20 marca

Wtorek

  7.00  + za Adolfa, Mariannę, Bronisławę, zm. z rodz. Falkowskich;
Zofię Bronisława i Mariannę.18.00  + za Kazimierza Markowskiego (21 greg.).18.00  + za Stanisławę, Józefę, Stanisława i Piotra Maraszów.
21 marca

Środa

  7.00  + za Kazimierza Markowskiego (22 greg.).

7.00  + za Tadeusza Koprukowiaka w 10 r. śm.

18.00  Msza zbiorowa do M.B. Nieustającej Pomocy.

22 marca

Czwartek

  7.00  + za Kazimierza Markowskiego (23 greg.).

18.00 + za Eugenię 23 r. śm., Edwarda i Marka Modrzejewskich,
Stanisławę Andrzejkiewicz.

23 marca

Piątek

  7.00  + za Kazimierza Markowskiego (24 greg.).

7.00  + za Piotra Świderskiego i jego rodziców: Piotra i Feliksę.

18.00  Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

18.00  + za Mieczysławę, Augustyna, Bogdana i Beatę Kaziszke.

24 marca

Sobota

  7.00  + za Wiesława Szmigielskiego.

7.00  + za Krystynę Kulińską w 1 r. śm.

18.00 + za Feliksę w 30 r. śm., Mariana w 25 r. śm., Ryszarda
Barwickich, Lucynę Galińską, Ryszarda Adamczyka.

18.00  + za Kazimierza Markowskiego (25 greg.).

25 marca

Niedziela Palmowa,

czyli Męki Pańskiej

  7.00  + za Kazimierza Markowskiego (26 greg.).

9.00  + za Mariana Kowalskiego w 1 r. śm.

10.30 + za Mariannę, Janinę, Helenę, Irenę, Bolesława, Henryka,
Zbigniewa Osiaków, Reginę Dudek, Pawła Płochockiego.

12.00  Za parafian.

18.00  Wypominkowa.