Intencje mszalne 4 – 11.03 2018r.

4 marca

III Niedziela

Wielkiego Postu

 

  7.00  + za Alinę Stefanowicz w miesiąc po pogrzebie.

7.00  + za Kazimierza Markowskiego (5 greg.).

9.00  + za Kazimierza Nejmana, jego rodziców i rodzeństwo.

10.30 + za Stefanię i Franciszka Spodniewskich, Kazimierza, Mariana
i Mirosława Gruszczyńskich.

12.00  Intencja KŻR …………………………………………………………………..

12.00  W int. Teresy i Bolesława Misiak z ok. 60 r. ślubu.

18.00  + za Stefanię Bakę w 22 r. śm.

5 marca

Poniedziałek

  7.00  + za Helenę Trzpil i Kazimierę Ragus.

7.00  + za Kazimierza Markowskiego (6 greg.).

18.00  + za Ryszarda Bąka w 7 r. śm, Stefana i Janinę Kąkolów, Stefana,
Janinę i Henryka Kąkolów.

6 marca

Wtorek

  7.00  W int. Łukasza z ok. 34 r. urodzin.

7.00  + za Kazimierza Markowskiego (7 greg.).

18.00  + za Jana Urbaniaka w 3 r. śm.

7 marca

Środa

  7.00  + za Pawła Chmielaka.

18.00  Msza zbiorowa do M.B. Nieustającej Pomocy.

18.00  + za Kazimierza Markowskiego (8 greg.).

8 marca

Czwartek

  7.00  + za Kazimierza Markowskiego (9 greg.).

18.00  + za Mariana Ruszpel w 13 r. śm.

18.00  + za Wiktora Goździka.

9 marca

Piątek

  7.00  + za Kazimierza Markowskiego (10 greg.).

18.00  Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

10 marca

Sobota

  7.00  + za Zygmunta Gajownika.

18.00  + za Sabinę, Mariannę i Stanisława Goździków.

18.00  + za Kazimierza Markowskiego (11 greg.).

11 marca

IV Niedziela

Wielkiego Postu

  7.00  + za Helenę Śluzek w 17 r. śm.

9.00  + za Czesława, Antoninę i Adama Więckowskich.

10.30 + za Adama Chwedorczuka w 13 r. śm., Stanisławę, Franciszka,
Zdzisława, Stefana i Ryszarda.

12.00  + za Kazimierza Markowskiego (12 greg.).

18.00  + za Czesława Łysonia w 10 r. śm.