Intencje mszalne 11 – 18 lutego 2018r.

11 lutego

VI Niedziela Zwykła

 

  7.00  + za Wiesława Górskiego, Helenę i Stanisława Górskich, Wandę
i Kazimierza Szupiluk.  9.00  O zdrowie i Boże błog. dla Szymona w 2 r. ur. oraz dla jego
rodziców.10.30  + za Jana i Mariannę Przybyszów, siostrę Mariannę i braci: Adolfa,
Kazimierza i Andrzeja.

12.00  Dziękczynna za otrzymane łaski podczas nawiedzenia obrazu
Jezusa Miłosiernego przez mieszkańców I klatki bloku przy
ul. Maczka 5.

18.00  + za Barbarę Rosiak w 13 r. śm.

12 lutego

Poniedziałek

  7.00  Za parafian.

18.00  + za Mariana Całkę.

13 lutego

Wtorek

  7.00  

18.00  + za Michała Teperka w 9 r. śm. i Teodorę Celińską w 13 r. śm.

18.00  + za Mirosława Adlis w 1 r. śm.

14 lutego

Środa

Środa Popielcowa

  7.00 

  9.00

16.30  + za Łukasza Miturę.

18.00  Msza zbiorowa.

20.00  + za Janinę Kazałę w 1 r. śm. i Mariana Kazałę.

15 lutego

Czwartek

  7.00  W int. Grzegorza – ministranta – z okazji 10 urodzin.

18.00  + za Jana w 20 r. śm., Helenę i Bolesława Magnuszewskich.

16 lutego

Piątek

  7.00 

18.00  Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego.

18.00  + za Mariannę Strzelec w 4 r. śm.

17 lutego

Sobota

  7.00

18.00  + za Macieja Kowalskiego i Saturninę Nowakowską.

18.00  + za Sylwię Gdowską w 1 r. śm.

18 lutego

I Niedziela

Wielkiego Postu

 

  7.00

9.00  + za Bronisława Wiktorowicza w 19 r. śm. i jego rodziców oraz
Helenę, Władysława i Edwarda Chodkiewiczów.

10.30  + za Halinę w 14 r. śm., i Jerzego Bałków.

12.00 Dziękczynna z ok. 50 lecia małżeństwa Marianny i Ryszarda
Bytniewskich.

18.00  + za Jadwigę Sulejewską w rocznicę śm.